Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2600
Z toho za letošní rok:286
Stále v řešení:147
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 493 stížnostech.

#42408Neoprávněné prodlužování členství na seznamce

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

9 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
17.05.2020, před 9 dny

Radka Hanková

Znění stížnosti

Dobrý den
Obracím se na vás ,jelikož nevím jak tuto situaci vyřešit.
Zaregistrovala jsem se na seznamce Academic Singles, zaplatila první měsíc poplatek (156,-)na měsíc a pak jsem díky jednomu členovi tam, co rozesílal info zjistila, jak pak funguje z jejich strany prodlužování členství... Zaplacené členství jsem měla do 4.5.2020 a pak ihned zablokovala kartu, aby mi nemohli strhnout sami platbu a zaslala jim písemnou výpoveď na uvedenou e-mailovou adresu, odpověď přišla a vymlouvají se na jejich obchodní podmínky, které jsem si samozřejmě špatně přečetla, ale mají tam uvedenou větu, které se by dalo myslím chytit, jen jsem odeslala už 3 maily a pořád dokola píší to stejné a vůbec nereagují na uvedené porušení jejich obchodních podmínek:
(4) Objednáním zpoplatněného výkonu uzavírá registrovaný zákazník poté další smluvní poměr se společností Academic Singles oddělený od registrace (tzv. ”Prémiové členství”), pro který rovněž platí tyto Všeobecné obchodní podmínky. Zákazník bude před uzavřením tohoto dalšího smluvního poměru informován o zpoplatnění služby a příslušně platných cenách a platebních podmínkách. Tento další smluvní poměr týkající se zpoplatněných služeb se uskuteční tím, že zákazník bude akceptovat platební závazek na příslušných internetových stránkách / aplikacích kliknutím na pole Potvrdit.
Nic takového ase nestalo a to jsem také uvedla do výpovědi o zrušení registrace a členství.
Jejich služby již nechci a bojím se že na mě pošlou exekutorskou firmu .
Můžete mě prosím poradit, co dál dělat.
Děkuji
Radka Hanková


Produkt

registrace na seznamce


Požadované řešení

Zrušení členství a celé registrace na Academic Singles, potvrzené písemně.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.5.2020 06:33, před 9 dny

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Spotřebitelovi doporučujeme, aby společnost prostřednictvím e-mailu informoval, že nebyl ze strany společnosti řádně poučen o smluvních podmínkách, tudíž byl uveden v omyl, a proto namítá neplatnost automatického prodloužení smlouvy. Spotřebitel by měl rovněž společnost informovat, že neměl v úmyslu platnost smlouvy prodlužovat, smlouva tudíž skončila uplynutím období, na které byla původně sjednána.

Ačkoliv podle našeho názoru dochází k zániku závazku již pouhým uplynutím původně sjednané doby, doporučujeme z preventivních důvodů spotřebiteli závazek (navíc i) vypovědět. Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Výpověď by měla dle obchodních podmínek společnosti obsahovat následující údaje: úplné jméno, zemi, jejíž služby be2 využívá (zřejmě se jedná o zemi, ve které spotřebitel využívá službu), svou e-mailovou adresu zaregistrovanou u společnosti be2 a své uživatelské jméno (alternativně: šifru, která byla spotřebiteli přidělena). Tato výpověď by měla být dle obchodních podmínek společnosti zaslána poštou na adresu: be2 S.à.r.l., služby zákazníkům / ukončení, 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg, Luxemburg; nebo faxem na číslo 420 227203713. Nicméně z důvodu, že smlouva byla uzavřena přes internet, postačí (ač to obchodní podmínky neupravují), pokud bude výpověď zaslána na e-mailovou adresu společnosti (zakaznickyservis@be2.cz).

Kromě podání stížnosti prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz se může spotřebitel přidat také k našemu projektu Bojujeme proti neférovým seznamkám. Bližší informace a formulář lze nalézt na webu www.neferoveseznamky.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
19.5.2020 01:44, před 8 dny

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com

Mějte také na paměti, že naše emaily mohou být automaticky uložené ve Vaší Nevyžádané poště (Spam/ Junk). Zkontrolujte si proto prosím i tenhle adresář ve Vaší elektronické poště.

Děkujeme Vám.


Radka Hanková

Reakce spotřebitele

Publikováno
23.5.2020 15:47, před 3 dny

ODPOVĚĎ ze seznamky:
Dobrý den,

děkujeme za Vaši zprávu.

Je nám líto, že si nás přejete opustit.

V případě, že jste si mysleli že Vaše členství bude ukončeno dříve, chtěli bychom Vám připomenout, že Vaše členství má minimální výpovědní lhůtu a to 4 dny před jeho ukončením. Vaši žádost jsme v požadované lhůtě bohužel neobdrželi.

Upozorňujeme, že všechny plánované platby nebo splátky budou ještě zpracovány.

Pokud máte další dotazy, neváhejte náš tým kontaktovat.


S přátelským pozdravem
Academic Singles zákaznický servis
____________________
e-mail: zakaznickyservis@academic-singles.cz
https://www.academic-singles.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.5.2020 14:54, před 11 hodinami

Stížnost přeřazujeme na společnost a žádáme ji, aby členství spotřebitelky ukončila. A upustila od jakýchkoliv dalších kroků.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.