Společnost


Youuu s.r.o.

Počet nahlášených stížností:202
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#42459Nedodané zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
19.05.2020, před 2 lety

Pavla Krajinová

Znění stížnosti

Objednávku 331725229 jsem uskutečnila 24.3.2020. Tentýž den jsem ji zaplatila převodem z účtu pod VS 331725229.
Jedná se o tyto tři produkty:
DP-PO01973/BEI/80K
DP-PO01973/BLA/80K
DP-PO03628/GRA/80M
Zboží nebylo do teď dodáno. Kontaktovala jsem několikrát přes emaily info@raj-pradla.cz, info@rajpradla.cz, marketing@raj-pradla.cz s urgencí mé objednávky. Rovněž jsem volala na infolinku +420 511 444 070, kde jsem zanechala vzkaz, protože na operátora nelze přepojit! Vše bez jakékoliv odezvy ze strany firmy.


Produkt

Objednávka - 331725229


Požadované řešení

Buď okamžitě zaslat objednané zboží a nebo okamžitě vrátit peníze na můj účet a to částku 1904 Kč.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.5.2020 17:35, před 2 lety

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok odstoupit od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.6.2020 17:11, před 2 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.