Společnost


Generali Česká pojišťovna a.s.

Počet nahlášených stížností:90
Z toho za letošní rok:17
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

33%
67%
Toto skore je založeno na 12 stížnostech.

#42482Průtahy při řešení závažného onemocnění dítěte

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.05.2020, před 6 měsíci

Markéta Polcerová

Znění stížnosti

Dobrý den, dne 21.1.2020 jsem podala žádost na pojistné plnění ZO nezletilého dítěte. Dvakrát mi došel dopis, kde mě žádají o shovívavost. První dopis došel 4.2.2020 a další 4.4.2020, od této doby se nic neděje. Stále požadují nějaké další posudky z Fakultní nemocnice Brno a stále nic. Působí to na mě, jako bychom si něco vymysleli a chtěli pojišťovnu zneužít. Přitom dle mého názoru se jedná o tabulkové posouzení diagnózy.
Děkuji Polcerová Markéta (matka)


Produkt

pojistná smlouva č.3144687713


Požadované řešení

Urychlené ukončení průtahů na plnění.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.5.2020 07:36, před 6 měsíci

Společnost je povinna zahájit bez zbytečného odkladu po oznámení pojistné události šetření nutné ke zjištění existence a rozsahu její povinnosti plnit. Šetření je skončeno sdělením jeho výsledků spotřebitelovi. Na žádost spotřebitele mu společnost v písemné formě zdůvodní výši pojistného plnění, popřípadě důvod jeho zamítnutí.

Nelze-li ukončit šetření nutná k zjištění pojistné události, rozsahu pojistného plnění nebo k zjištění osoby oprávněné přijmout pojistné plnění do tří měsíců ode dne oznámení, společnost spotřebitelovi sdělí, proč nelze šetření ukončit. Požádá-li o to spotřebitel, sdělí mu společnost důvody v písemné formě. Společnost poskytne spotřebitelovi, který uplatňuje právo na pojistné plnění, na jeho žádost na pojistné plnění přiměřenou zálohu (to neplatí, je-li rozumný důvod poskytnutí zálohy odepřít).

K mimosoudnímu řešení sporů mezi pojišťovnou a spotřebitelem v neživotním pojištění je příslušná Česká obchodní inspekce. Českou obchodní inspekci lze kontaktovat na adrese: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz. Podmínkou zahájení postupu mimosoudního řešení sporu před Českou obchodní inspekcí je skutečnost, že se spotřebitelovi nepodařilo vyřešit spor přímo s pojišťovnou.

V případě, že by se jednalo o životní pojištění, k mimosoudnímu řešení sporů mezi spotřebitelem (pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou nebo obmyšleným) a pojišťovnou je příslušný finanční arbitr. Finančního arbitra lze kontaktovat na adrese: Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1. Více informací naleznete na www.financniarbitr.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
20.5.2020 09:04, před 6 měsíci

Vážená paní Polcerová,

děkujeme za Váš podnět, na základě kterého jsme přistoupili k prošetření celé záležitosti.

S ohledem na ochranu osobních údajů a dále na povinnost mlčenlivosti, která je nám zákonem o pojišťovnictví uložena, Vám bude v co nejkratším možném termínu zasláno vyjádření na Vaše kontaktní údaje.

S pozdravem

Kancelář ombudsmana
Generali Česká pojišťovna a.s.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.6.2020 16:47, před 5 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.7.2020 22:21, před 4 měsíci

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.