Společnost


Mazda Motor Logistics Europe NV, organizační složka

Počet nahlášených stížností:3
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#42492PRODEJ AUT PO ČESKU. BYZNYS ZA HRANOU

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 8 dnů 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.05.2020, před 10 měsíci

Marian Kamenický

Znění stížnosti

PRODEJ AUT PO ČESKU. BYZNYS ZA HRANOU.
Když člověk narazí na šmejdy tak nemá jistotu ani u nového auta!!!
Odhaduji to tak na cca 2500 podvedených!!!
Udělal jsem VELKOU chybu. Koupil jsem si novou Mazdu. Uvítám pomoc advokáta, novináře.
Děkuji za SDÍLENÍ.

https://www.poradte.cz/auto-moto/34467-nekale-obchodni-praktiky.html#1

čtěte komentář pod článkem:

https://www.facebook.com/search/top/?q=autoroad.cz&epa=SEARCH_BOX

ČOI, ministerstvo dopravy i ministerstvo průmyslu a obchodu to metou pod koberec a šmejdi vyhrožují a smějí se podvedeným do očí a už se s tím ani vubec netají že se jedna o mega podvod řadově ve stovkách milionu Kč.


Požadované řešení

Odškodnit všechny podvedené. Diesel gate je proti tomu procházka růžovou zahradou.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.7.2020 15:08, před 8 měsíci

Budeme-li při řešení stížnosti vycházet z obsahu, na který je odkazováno prostřednictvím odkazu ve stížnosti, uvádíme k tomu následující.

V popsaném případě by se mohlo jednat o nesplnění jakosti při převzetí. Konkrétně by mohlo jít o to, že věc nemá vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, což je v rozporu s ustanovením § 2161 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Práva z vadného plnění je kupující oprávněn uplatnit tehdy, pokud se během dvou let od převzetí zboží vyskytla na tomto zboží vada. V řešené věci je možné, že vada byla přítomna od počátku (vadný olej, který možná zapříčinil poškození motoru). Lhůta, po kterou lze právo z vad uplatnit, je podle našeho názoru obecná tříletá promlčecí lhůta. Kupující má tedy možnost uplatnit práva z vadného plnění do tří let od okamžiku, kdy se o vadě dozvěděl, resp. dozvědět mohl a měl (viz ustanovení § 619 a § 629 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Pokud věc nemá deklarované nebo sjednané vlastnosti, může kupující v rámci uplatněné reklamace požadovat dle § 2169 občanského zákoníku primárně dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud je ale možné věc jednoduše opravit nebo vyměnit nějakou její součást bez zbytečného odkladu, mají tyto způsoby vyřízení reklamace přednost. Jestliže není možná ani jedna z uvedených variant, má kupující právo od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy se dle § 2004 odst. 1 občanského zákoníku závazek zrušuje od počátku. Tzn., že strany si musejí vrátit to, čím původně plnily. Jestliže tedy kupující za zboží zaplatil penězi a nevyžil žádnou poukázku atp., není možné, aby mu takovou formou byly vráceny prostředky, které na koupi vynaložil. Stejně tak není možné nutit k odběru jiného zboží.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.9.2020 21:18, před 5 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.