Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2623
Z toho za letošní rok:310
Stále v řešení:112
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 495 stížnostech.

#42555Neoprávněné stržení peněz

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

1 měsíc 15 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
22.05.2020, před měsícem

Roman Prchal

Znění stížnosti

Dne 21.5.2020 mi bylo společností be2 S.a.r.l. neoprávněně strženo přes moji platební kartu 2247,00 CZK. Já jsem o žádné prodloužení placených služeb nežádal, nechci nic prodlužovat, stránky společnosti již delší dobu nenavštěvuji. Webová stránka je nepřehledná a nejsem schopen najít odkaz na zrušení účtu. Se stržením peněz za prodloužení služeb nesouhlasím a požaduji navrácení peněz v plné výši a zrušení mého účtu.


Produkt

Internetová seznamka


Požadované řešení

Požaduji navrácení stržené částky v plné výši, tj. 2247,00 CZK. Dále požaduji zrušení mého účtu, aby znovu nedocházelo k podobným praktikám.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.5.2020 05:59, před měsícem

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Spotřebitelovi doporučujeme, aby společnost prostřednictvím e-mailu informoval, že nebyl ze strany společnosti řádně poučen o smluvních podmínkách, tudíž byl uveden v omyl, a proto namítá neplatnost automatického prodloužení smlouvy. Spotřebitel by měl rovněž společnost informovat, že neměl v úmyslu platnost smlouvy prodlužovat, smlouva tudíž skončila uplynutím období, na které byla původně sjednána.

Ačkoliv podle našeho názoru dochází k zániku závazku již pouhým uplynutím původně sjednané doby, doporučujeme z preventivních důvodů spotřebiteli závazek (navíc i) vypovědět. Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Výpověď by měla dle obchodních podmínek společnosti obsahovat následující údaje: úplné jméno, zemi, jejíž služby be2 využívá (zřejmě se jedná o zemi, ve které spotřebitel využívá službu), svou e-mailovou adresu zaregistrovanou u společnosti be2 a své uživatelské jméno (alternativně: šifru, která byla spotřebiteli přidělena). Tato výpověď by měla být dle obchodních podmínek společnosti zaslána poštou na adresu: be2 S.à.r.l., služby zákazníkům / ukončení, 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg, Luxemburg; nebo faxem na číslo 420 227203713. Nicméně z důvodu, že smlouva byla uzavřena přes internet, postačí (ač to obchodní podmínky neupravují), pokud bude výpověď zaslána na e-mailovou adresu společnosti (zakaznickyservis@be2.cz).

Byl-li již poplatek účtován, mohlo by se jednat o bezdůvodné obohacení na straně společnosti. Dle § 2991 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má ten, kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, povinnost ochuzenému vydat, oč se obohatil. Závěrem preventivně upozorňujeme, že povinnost hradit poplatek spotřebitel nemá ani v případném vztahu k inkasním agenturám. Ty rovněž nemají ze zákona žádné speciální oprávnění k tomu dluhy vymáhat (nejedná se o exekutory).

Kromě podání stížnosti prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz se může spotřebitel přidat také k našemu projektu Bojujeme proti neférovým seznamkám. Bližší informace a formulář lze nalézt na webu www.neferoveseznamky.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
22.5.2020 18:45, před měsícem

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com

Mějte také na paměti, že naše emaily mohou být automaticky uložené ve Vaší Nevyžádané poště (Spam/ Junk). Zkontrolujte si proto prosím i tenhle adresář ve Vaší elektronické poště.

Děkujeme Vám.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.6.2020 10:13, před 16 dny

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Nyní se čeká na vyjádření spotřebitele.