Společnost


STABIL ENERGY s.r.o.

Počet nahlášených stížností:110
Z toho za letošní rok:27
Stále v řešení:17
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

78%
22%
Toto skore je založeno na 19 stížnostech.

#42557Nevyplacený přeplatek za ´plyn č.f.16075

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

1 měsíc 14 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
22.05.2020, před měsícem

Svatava Kaiserová

Znění stížnosti

Faktura za dodávky plynu za období 18.11.2018 - 31.07.2019 byla vystavena 17.01.2020. Přeplatek 15 925 Kč splatnost 31.01.2020.
Společnost nereaguje a pořád nic nezaslala.
Jiřina Horáková


Požadované řešení

Peníze vyplatit. Číslo účtu jsem dala.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.5.2020 08:50, před měsícem

Nebyl-li přeplatek z vyúčtování vyplacen včas, měla by spotřebitelka uplatnit reklamaci. V takovém případě je společnost povinna reklamaci vyřídit a písemně informovat spotřebitelku o vyřízení reklamace do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.

Za nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky plynu náleží spotřebitelce náhrada ve výši 750 Kč za každý den prodlení, nejvýše však 7 500 Kč a za nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování elektřiny ve výši 600 Kč za každý den prodlení, nejvýše však 24 000 Kč.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, může se spotřebitelka obrátit na Energetický regulační úřad, jenž rozhoduje spory mezi spotřebiteli a obchodníky o splnění povinností ze smluv, jejichž předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.