Společnost


Allianz pojišťovna, a.s.

Počet nahlášených stížností:80
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#42582Umístění COOKIES na stránkách Allianz

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

10 měsíců 2 dny 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
23.05.2020, před 3 lety

Bísek Jiří

Znění stížnosti

Při otevření stránek Allianz se spustí nabídka instalace Cookies, ale bez možnosti zrušení této nabídky. V případě nezájmu zákazníka o tuto službu není možné číst text pojišťovny!!!!


Požadované řešení

Umožnit vymazání nabídky v případě, že nemám o tuto službu zájem.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.7.2020 08:48, před 2 lety

Používání cookies není protiprávní. Unijní legislativa upravující používání cookies zavázala členské státy EU, aby do svých právních řádů zavedly povinnost provozovatele webových stránek ukládat cookies v počítači či jiném zařízení pouze po předchozím souhlasu uživatele webových stránek.

Tzv. e-Privacy směrnice vyžaduje zavedení tzv. opt-in režimu pro používání cookies, kdy uživatel webových stránek musí aktivně udělit souhlas s používáním cookies ještě před samotným uložením cookies v uživatelově počítači nebo jiném zařízení. Některé cookies lze podle e-Privacy směrnice používat i bez předchozího souhlasu uživatele (tj. v režimu opt-out) – jedná se především o tzv. session cookies, které se smažou, jakmile uživatel zavře prohlížeč. U všech cookies však musí provozovatel webových stránek splnit informační povinnost vůči uživateli.

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.3.2021 12:52, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.