Společnost


www.lightinthebox.com

Počet nahlášených stížností:28
Z toho za letošní rok:14
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#42603Zaplaceno a neuznáno

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
24.05.2020, před 5 měsíci

Milan Navrátil

Znění stížnosti

Dne 11.5.2020 jsem zaplatil přes PAYPAL 1066 Kc za sedlo na kolo,PAYPAL mi peníze strhl,ale Light in thebox dělá že je nedostal.
Číslo transakce bylo 6JF86712ME110650K 11.5.2020 12:22 hodin
Doufám,že ty peníze dohledají,protože 1066 Kc pro důchodce /80roků/ je dost peněz Navrátil Milan Černava 78 36223


Produkt

dvoudílné sedlo na kolo


Požadované řešení

Vrátit peníze,protože jsem si to objednal a zaplatil znovu Navrátil M.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.5.2020 14:32, před 5 měsíci

Kupní smlouva byla uzavřena a smluvní strany jsou zavázány si vzájemně plnit. Spotřebitel kupní cenu již uhradil, prodávající měl povinnost dodat zboží ve sjednané době. Nebyla-li doba sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu.

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky. Pokud prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ani poté, co jej k tomu spotřebitel vyzve, má spotřebitel právo žádat navíc zákonný úrok z prodlení.

V případě, že v právním vztahu figuruje zahraniční subjekt, může se spotřebitel o pomoc obrátit také na Evropské spotřebitelské centrum na stránkách www.evropskyspotrebitel.cz. Služby Evropského spotřebitelského centra jsou zdarma.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.6.2020 22:44, před 4 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.