Společnost


Alektum, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:47
Z toho za letošní rok:11
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

90%
10%
Toto skore je založeno na 11 stížnostech.

#42642Neoprávněné vymáhání pohledávky - Mylando AG

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 15 dnů 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
26.05.2020, před 4 měsíci

Kateřina Plachá

Znění stížnosti

Inkasní společnost Alektum, s.r.o. mi zaslala dopis, ve kterém mě upozorňuje na narůstání dluhu u společnosti Mylando AG za objednané a dodané žiletky Goodshave Men ve výši jistiny 149,00 Kč, úroku z prodlení ve výši 5,45 Kč, poplatek v částce 59,00 Kč a nákladech věřitele v částce 360,00 Kč.
S touto společností jsem však nikdy neuzavřela žádnou smlouvu o koupi jakožto ani neobdržela žádné zboží.


Produkt

Mylando AG - Goodshave Men


Požadované řešení

Ukončení inkasního řízení - jakožto i celého případu - jako jeden velký omyl.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.7.2020 16:59, před 3 měsíci

Žádá-li společnost zaplacení údajné dlužné částky, musí také prokázat, že k tomu má právní důvod. Pokud si je spotřebitel jistý tím, že závazek nevznikl, tudíž nevznikla platná pohledávka, patrně nebude možné tento právní důvod prokázat a dluh vymáhat. Před vyplacením jakékoli částky třetí osobě (jiné společnosti) má pochopitelně spotřebitel nárok na to, aby byl seznámen s právně relevantním důvodem, pro který od něj společnost vyžaduje peněžité plnění.

O neexistenci dluhu je vhodné informovat společnost, které byla údajná pohledávka postoupena - tedy Alektum, s.r.o. Neexistuje-li dluh spotřebitele vůči společnosti Mylado AG, není ani společnost, které je pohledávka postoupena, oprávněna údajnou pohledávku vymáhat. Společnost nemůže ani žádat, aby spotřebitel zaplatil poplatek za vymáhání údajného dluhu. To vyplývá z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 32 Cdo 1733/2008.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
10.7.2020 11:30, před 3 měsíci

Vymáhání ze strany inkasní agentury bylo ukončeno.

Alektum, s.r.o.


Kateřina Plachá

Uzavření stížnosti

Publikováno
11.7.2020 21:04, před 3 měsíci

Hodnocení: