Společnost


Slevoteka.cz s.r.o.

Počet nahlášených stížností:13
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#42653Zrušený pobyt přes Voucher

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 2 dny 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
26.05.2020, před 3 lety

Veronika Kaslova

Znění stížnosti

Dobrý den,

Přes Slevoteku jsme zakoupila víkendový pobyt a ihned jsem rezervovala termín v Hotelu Morris 24. - 26.4.2020. Bohužel kvůli situaci s Covid-19 nám byl pobyt přesunut Hotelem na termín 12.-14.6.2020.

Dnes nám přišla informace, že se pobyt ruší, protože je portál Slevoteka od 7.5. v insolvenci.A že vrácení peněz máme požadovat po Slevotéce.

Domnívám se, že by měl pobyt proběhnout, když jsme ho měli řádně rezervovaný a zaplacený. Dokonce měl proběhnout původně v terminu, kdy ještě nebyla Slevoteka v insolvenci...

Měl by poybt proběhnout? Nebo máme vrácení peněz řešit přes insolvenci se Slevotékou?

Děkuji


Produkt

Wellness víkendový pobyt v GolfHotelu Morris Mariánské Lázně


Požadované řešení

Domnívám se, že by měl pobyt proběhnout, když jsme ho měli řádně rezervovaný a zaplacený. Dokonce měl proběhnout původně v terminu, kdy ještě nebyla Slevoteka v insolvenci...

Nebo máme vrácení peněz řešit přes insolvenci se Slevotékou?

Děkuji


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.6.2020 11:21, před 3 lety

Portál může vystupovat buď jako pouhý zprostředkovatel uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a obchodníkem, nebo se jako vystavitel poukázky i zaručovat za to, že voucher bude možné uplatnit. Proto je důležité věnovat pozornost obchodním podmínkám, kde se můžete dočíst více o tom, do jaké pozice se daný portál staví.

V případě platební neschopnosti slevového portálu je pro spotřebitele příznivější, pokud portál vystupuje výhradně jako zprostředkovatel. Od chvíle, kdy spotřebitel voucher obdrží, může totiž trvat na poskytnutí přislíbené služby, protože uzavřenou smlouvou je vázán přímo samotný obchodník poskytující službu. Hůře jsou na tom ti, jimž slevový portál vystavuje poukázky. Smlouva mezi spotřebitelem a obchodníkem nabízejícím konkrétní služby pak vzniká až ve chvíli, kdy spotřebitel voucher uplatní a obchodník jej přijme. Do té doby neexistuje mezi spotřebitelem a obchodníkem přímý právní vztah, a vrácení marně vynaložených peněz tak může spotřebitel požadovat pouze po slevovém portálu.

Na základě čl. 1 a čl. 8 obchodních podmínek společnosti Slevoteka.cz s.r.o. lze podle našeho názoru konstatovat, že v řešené věci se jedná o variantu první, a tudíž by měl spotřebitel své nároky uplatňovat vůči provozovateli ubytovacího zařízení, který není oprávněn spotřebitele odmítnout s pouhým poukazem na své obchodní vztahy s portálem, který zprostředkoval voucher, za který spotřebitel řádně a včas uhradil kupní cenu.

Věříme, že výše uvedené informace jsou dostatečnou odpovědí na vznášené otázky; v opačném případě můžete kontaktovat naši spotřebitelskou poradnu na čísle 299 149 009 (v čase od 9:00 do 17:00).

Nebude-li možné spor vyřešit smírnou cestou prostřednictvím naší služby, má spotřebitel možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

V řešené věci byl označen jako "dotčený subjekt" portál Slevoteka.cz s.r.o., jehož se stížnost tak docela netýká. Pokud bude spotřebitel i s výše uvedenou argumentací u poskytovatele ubytování (v řešené věci Golf Hotel Morris) neúspěšný a bude mít zájem na tom, aby mu bylo prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz zprostředkováno smírné řešení jeho sporu, je možné podat stížnost opětovně s tím, že jako "dotčený subjekt" uvede stěžovatel konkrétního poskytovatele ubytování v zařízení Golf Hotel Morris.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.7.2020 20:26, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.