Společnost


NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o

Počet nahlášených stížností:73
Z toho za letošní rok:31
Stále v řešení:8
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

96%
4%
Toto skore je založeno na 32 stížnostech.

#42677Neobjednané zboží a agresivní vymáhání platby snižující kvalitu života seniora

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

7 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
27.05.2020, před měsícem

Petr Kadečka

Znění stížnosti

Postupně jsem od společnosti NaturaMed obdržel dvě neobjednaná plnění přípravku OmegaMarine FORTE+, za což je ode mne vyžadována platba a poštovné. Celková požadovaná platba postupně narůstá o administrativní poplatky a poštovné za upomínky, které vyhrožují soudním vymáháním a navýšením poplatků o případné soudní výlohy. Znovu zdůrazňuji, že jsem si nic neobjednal a dokonce jsem odmítl telefonicky další zasílání. Argumentoval jsem také prokazatelným předražením výrobku, což se dá snadno zjistit prostým srovnáním ceny s cenou shodných výrobků dostupných v drogeriích.


Produkt

Neobjednané zasílání OmegaMarine Forte+ a agresívní výhrůžky pokud nedojde k zaplacení


Požadované řešení

Okamžité ukončení agresivního vymáhání neoprávněných plateb.
Předání informace, jak se společnost dozvěděla adresu současného pobytu stěžovatele, kterého obtěžuje nevyžádaným plněním.
Odstranění jména, adresy a dalších osobních údajů z databází společnosti NaturaMed Pharmaceuticals.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.5.2020 09:46, před měsícem

Kupující je povinen uhradit pouze cenu za zboží, které si od společnosti prokazatelně objednal. Záleží tedy na tom, zda objednávka byla učiněna. Pokud to tak není, jedná se o neobjednané plnění. V takovém případě dle § 1838 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemusí spotřebitel společnosti na své náklady nic vracet, ani jí o tom vyrozumět. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že smlouva byla se spotřebitelem ohledně konkrétního produktu uzavřena a tento produkt byl ze strany společnosti opravdu zaslán.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
2.6.2020 09:36, před měsícem

Vážený pan Kadečko,

děkujeme Vám za zaslaný podnět.

Předně bychom Vám chtěli sdělit, že NaturaMed zásadně nezasílá zboží bez učinění objednávky. Produkt OmegaMarine Forte+ Vám byl naší společností zaslán na základě objednávky prostřednictvím telefonního hovoru ze dne 9.10.2019. Tuto učiněnou objednávku můžeme kdykoliv doložit.
Co se týká ceny, kterou zmiňujete, tak je potřeba podotknout, že i když mohou být některé parametry shodné s jinými levnějšími produkty na trhu, jako je např. obsah některých chemických látek, tak rozhodně není stejný produkt. NaturaMed do svých produktů používá nejkvalitnější dostupné ingredience z norských lososů, což má samozřejmě vliv na cenu, ale výsledný produkt jednoduše nelze srovnávat s levnými produkty z lisovaného rostlinného oleje. Za kvalitou našich produktů si stojíme. Volba je však na zákazníkovi.

Na základě interního šetření a posouzení všech skutečností mi dovolte Vás informovat, že jsme se rozhodli pohledávky za zaslané produkty stornovat. K dnešnímu dni tedy považujeme vzájemný smluvní vztah za ukončený.
Dovoluji si Vás také informovat, že Vaše osobní údaje byly v naší databázi zablokovány, a že k dnešnímu dni ukončujeme zasílání veškerých nabídek obchodu a služeb Vaší osobě. Do doby, než se příslušná informace o blokaci propíše do všech našich systémů, což může trvat i několik dní, se však může stát, že k Vám ještě některá naše nabídka (prostřednictvím telefonu, emailu nebo pošty) dorazí, jelikož v okamžiku provedení blokace byla již ve zpracování. Pokud se tak stane, na nabídku, prosím, nereagujte, případně sdělte našemu pracovníkovi, že blokace již byla provedena. V systému jsou již data zablokována a další oslovení již nebude z naší strany iniciováno. Pokud neprojevíte opětovně zájem o naše nabídky, jedná se tímto z naší strany o poslední kontakt.
Společnost NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o., IČO: 26106965, se sídlem U Smaltovny 625, České Budějovice, 370 01 zpracovává osobní údaje poskytnuté subjektem údajů v souladu se zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, a to předně za účelem a na základě právního titulu plnění smlouvy, a za účelem přímého marketingu na základě oprávněného zájmu. U údajů, které v tuto chvíli vyžadujete vymazat a nepodléhají v rámci souvisejících zákonů a samotného nařízení dalším požadavkům, dojde k jejich smazání.

Zároveň zasílám odkaz, kde naleznete komplexní informace o zpracování osobních údajů NaturaMed dle platné legislativy: https://www.naturamed.cz/#!/osobni-udaje

Děkujeme a přejeme hezký den.

S pozdravem

NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.


Petr Kadečka

Uzavření stížnosti

Publikováno
4.6.2020 11:03, před měsícem

Hodnocení:

Komentář: Spokojen v mém případě, nespokojen obecně.