Společnost


Helvetia Apotheke d.o.o.

Počet nahlášených stížností:229
Z toho za letošní rok:10
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

87%
13%
Toto skore je založeno na 112 stížnostech.

#42697Vnucování zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

17 hodin 24 minut

Detail stížnosti

Publikováno
27.05.2020, před měsícem

Ferdinand Daciuk

Znění stížnosti

zástupce firmy mi nabídl zdarma vitamín jen za poštovné. Souhlasil jsem, ale dodatečně jsem si uvědomil, že jsem jeho drmolení z větší
části nerozuměl,jen si uvědomuji, že říkal něco o wellnes poukazu.
Druhý den jsem si uvědomil, že jsem možná souhlasil s dodáním bůhví-
čeho, nebo, že se jedná o tzv. "šmejdy" a dodání jsem zasláním SMS
dne 5.5. zrušil.
19.5.jsem dostal SMS, že balíček už je připraven. Téhož dne jsem
opět SMS zprávou zásilku zrušil.(neznám nic než tel.číslo 739834469)
Dnes 27.5. mi přišla zpráva od české pošty, že mi budou doručovat
balík.
Protože mám obavy, že jde o podvod, odmítám jej převzít.
Děkuji za příp. radu.
Daciuk Ferdinand


Požadované řešení

Zrušit u firmy HELVETIA dodávku


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.5.2020 06:01, před měsícem

Občanský zákoník umožňuje uzavření smlouvy rovněž formou telefonického hovoru. Spotřebitelem vyslovený souhlas pak závazné přijetí smlouvy. Obsahem smlouvy je vše, co bylo odsouhlaseno v průběhu hovoru.

Co se týče odstoupení od tímto způsobem uzavřené smlouvy, zde má spotřebitel nárok využít právo na odstoupení kdykoliv od objednání zboží až do 14 dnů po jeho převzetí. Uvedené vyplývá z čl. 40 preambule Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů. Z uvedené směrnice pak vychází naše právní úprava, v daném případě konkrétně § 1829 občanského zákoníku. Právo na odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě je tedy nutné v tomto duchu vykládat.

Pokud však spotřebitel odstupuje od smlouvy, je povinen o tom informovat prodávajícího (v případě soudního sporu by musel spotřebitel prokázat, že od smlouvy odstoupil) a vrátit prodávajícímu zboží, pokud jej již převzal. Jakákoli zásilka, jež by byla doručena po dni účinnosti odstoupení od smlouvy, bude považována za neobjednané plnění. Spotřebitel jí není proto povinen přebírat. Bude-li mu jen vhozena do schránky, nemusí společnosti na své náklady nic vracet.

Výpověď či odstoupení od smlouvy je dle VOP možné zasílat na kontaktní adresu zákaznického oddělení: Helvetia Apotheke, P.O. Box 49, 28002 Kolín 2.

Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce odstoupení od smlouvy, výpovědi smlouvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči společnosti takové právní jednání účinné.

Spotřebitel rovněž může písemně (nejlépe doporučeně s dodejkou) požadovat po společnosti vyřazení svých osobních údajů z databáze společnosti. Pokud totiž spotřebitel odejme společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů, společnost je povinná to respektovat. Pakliže bude společnost nadále i po této písemné výzvě proti vůli spotřebitele nakládat s jeho osobními údaji, bude žádoucí se obrátit neprodleně na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Reakce společnosti

Publikováno
28.5.2020 08:46, před měsícem

Vážený pane Daciuku,

pokud o zásilku nemáte zájem, nepřebírejte ji prosím.

Protokol o vyjmutí z databáte máte v příloze.

Jen upozorním, že jste se mohl obrátit na náš zákaznický servis, tam by byl Váš požadavek vyřešen do několika minut.

S pozdravem

Zákaznický servis
Helvetia Apotheke


Ferdinand Daciuk

Uzavření stížnosti

Publikováno
28.5.2020 16:41, před měsícem

Hodnocení: