Společnost


Kaufland Česká republika v.o.s.

Počet nahlášených stížností:355
Z toho za letošní rok:50
Stále v řešení:13
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

70%
30%
Toto skore je založeno na 65 stížnostech.

#42734Jednání ostrahy Nymburk

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

30 dnů 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
29.05.2020, před 5 měsíci

Eva Vidimová

Znění stížnosti

27.5 v 15:48 v prodejně Kaufland Nymburk jsem použila bankomat (Moneta) k výběru hotovosti. Byla to částka 2000,00 Kč. Bohužel jsem si nevyžádala stvrzenku.
Při odchodu z prodejny jsem byla zadržena pracovníkem ostrahy prodejny s tím, že jsem podezřelá z neoprávněného výběru z bankomatu - částky 2000 Kč. Odvedl mě do jeho pracovní místnosti. Až do této chvíle vše v pohodě, při vědomí své neviny jsem předpokládala, že se to v klidu vyřeší. Údajně o tu samou částku přišla osoba, která vybírala hotovost přede mnou.
Pracovník ostrahy ale zřejmě nezná presumpci neviny. Jednal se mnou tak necitlivě, že jsem skoro hodinu v jeho pracovně prožila v pláči. K tomu podotýkám, že je mi 76 roků. Údajně přivolal policii, ale ta se při mé přítomnosti nedostavila.
I přes můj špatný psychický stav mě napadlo řešení: zavolala jsem do Monety, aby mě potvrdili výběr té částky. Ověření mé osoby probíhalo formou mnoha důvěrných otázek ke stavu mého účtu. Hlasitý hovor byla sice moje volba, ale k té jsem byla donucena snahou o vyřešení stresující situace. Byl mně potvrzen můj výběr částky 2000, a to v inkriminovanou dobu v 15:48 hod. Za neprofesionální považuji i to, že mě pracovník ostrahy požádal na závěr o půjčení telefonu k jeho hovoru s operátorem. Já jsem mu jej sice půjčila dobrovolně, ale v psychickém tlaku, v zájmu vyřešení té pro mě velmi stresující situace. Žádal od operátora Monety informaci k číslům bankovek. Ten dotaz byl podle mě také neprofesionální, odpověď samozřejmě nedostal. Toto lze ověřit, hovor s operátorem byl nahráván.
„Zlatý hřebík“ – celá akce trvala cca hodinu. Měla jsem v nákupu také zmrzlinu. Požádala jsem po svém „propuštění“ jednoho z pracovníků ostrahy o výměnu tohoto zboží. Bylo mně to odmítnuto, že je to zbytečné.
Pochvala patří milé paní vedoucí prodejny, k té jsem si šla stěžovat na jednání šéfa ostrahy. Slíbila, že vše prošetří. Dokonce mi donesla vyměněnou zmrzlinu až do auta.
Pracovníci ostrahy byli dva. Nevím, co si navzájem nadřízený a podřízený dosvědčí. Proto posílám také toto moje vyjádření a žádám nějakou satisfakci. Očekávám omluvu za toto necitlivé jednání nadřízeného ostrahy. Můj celkový dojem - potřeboval ukázat svoje ego na zranitelné osobě (žena, stáří 76 let). I za cenu toho, že ji psychicky týrá. Určitým projevem lidskosti by bylo třeba i to, kdyby mně sám hned na začátku vyšetřování navrhnul ověření u operátora banky, i když to není v jeho pracovních povinnostech.


Požadované řešení

Propustit tuto osobu - funkce šéf ostrahy. A pro mě nějakou omluvu za jeho jednání.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.5.2020 08:05, před 5 měsíci

Dle trestního řádu lze omezit osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, omezit, pouze pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Toto omezení může provést kdokoli, avšak musí být ihned přivolána Policie a tato osoba ji musí být předána.

Osobnost člověka požívá právní ochrany. Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy. Člověk, jehož osobnost byla dotčena, má právo domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek. Dále má právo na odčinění újmy dle rozsahu následků.

Spotřebitelka by se mohl se stížností na nevhodné chování ochranky, popř. zaměstnanců, obrátit přímo na vedení společnosti, které by mělo mít zájem na jejich slušném a adekvátním jednání.

Reakce společnosti

Publikováno
29.5.2020 16:06, před 5 měsíci

Vážená zákaznice, děkujeme za Váš podnět.

Rádi bychom ho s Vámi dořešili k Vaší spokojenosti. Nebude-li Vás to obtěžovat, kontaktujte nás prosím na naší bezplatné zákaznické lince 800 165 894 nebo e-mailem na kontakt@kaufland.cz.

Zákaznické centrum, Kaufland Česká republika

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.6.2020 11:49, před 4 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Eva Vidimová

Uzavření stížnosti

Publikováno
28.6.2020 15:56, před 4 měsíci

Hodnocení: