Společnost


AVON Cosmetics, spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:12
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#42745Prošlé zboží + zaslání špatného zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 22 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
29.05.2020, před rokem

Eliška Šumanová

Znění stížnosti

Dobrý den,
objednávali jsme z Avonu pár produktů. Rozjasňovač Flashlight FX je prošlý, krém nutraeffects matte, také prošlý. Pěna do koupele měla přijít 1l, přišla 500ml za plnou cenu. Druhá pěna měla být 500ml, ale přišla za cenu 1l. Čísla byla zapsána správně.
Děkuji


Produkt

Flashlight FX iluminating drops, AVON nutraeffects matte oil control day cream, Goodnight Sweetheart bubble bath, Goodbye Tension bubble bath


Požadované řešení

Náhrada škody, finanční či hmotná.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.6.2020 10:34, před rokem

Pokud spotřebitel učinil objednávku zboží, které mělo být dodáno v určitém množství (zde 1 l), avšak dodáno bylo v nedostatečném množství, které této objednávce neodpovídá (zde 500 ml), jedná se o vadu zboží ve smyslu ustanovení § 2161 odst. 1 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, která spočívá v tom, že zboží není dodáno v ujednaném množství, míře nebo hmotnosti.

Pokud spotřebitel učinil objednávku zboží, které mělo být dodáno v určité jakosti a kvalitě (tzn. nikoliv s prošlou dobou trvanlivosti), avšak dodáno bylo zboží s prošlou dobou trvanlivosti, jedná se o vadu zboží ve smyslu ustanovení § 2161 odst. 1 písm. a), e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, která spočívá v tom, že zboží nevyhovuje požadavkům právních předpisů, a zároveň není zboží v kvalitě, kterou si mezi sebou strany ujednaly. K trvanlivosti kosmetických přípravků vizte i článek dostupný z: https://www.dtest.cz/clanek-6080/pravidla-oznacovani-kosmetickych-pripravku.

V případě, že jsou zakoupeny výrobky s neodpovídající jakostí, je třeba zboží reklamovat. Je-li dodána věc v neodpovídajícím množství, může spotřebitel požadovat dodání nové věci v odpovídajícím množství, nicméně praktičtější se z našeho pohledu jeví požadavek na přiměřenou slevu (ta bude odpovídat rozdílu v ceně 1 l balení a 500 ml balení). Je-li dodána věc s prošlým datem trvanlivosti, je nejefektivnější žádat dodání nové, bezvadné věci. Nejsou-li tyto způsoby reklamace možné, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy. Prodávající má po odstoupení povinnost vrátit spotřebiteli kupní cenu výrobku; spotřebitel naopak vrací podnikateli dodané zboží.

Třetí případ je situací, kdy došlo k nesprávnému naúčtování. Zde může spotřebitel požadovat vrácení rozdílu v ceně mezi sjednanou cenou (tj. cenou za 500 ml) a cenou skutečně naúčtovanou (tj. cenou za 1 l). Tento rozdíl by bylo možné kvalifikovat jako majetkový prospěch, který drží společnost bez relevantního právního důvodu, mohlo by se tedy jednat o bezdůvodné obohacení ve smyslu ustanovení § 2991 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dle tohoto ustanovení platí, že má ten, kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, povinnost ochuzenému vydat, oč se obohatil.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
21.7.2020 14:57, před rokem

Dobrý den,

datum, které je uvedeno na všech výrobcích společnosti AVON, označuje datum výroby daného produktu (nikoliv datum spotřeby). Např. Z050615 tedy znamená, že výrobek byl vyroben 5. června 2015. Trvanlivost všech kosmetických výrobků AVON přesahuje 30 měsíců, nicméně také je třeba věnovat pozornost symbolu otevřeného kelímku, v němž je uvedena doba (číslo značící počet měsíců), po kterou je možné výrobek bez obav používat od jeho otevření. Tyto informace jsou k dispozici také na našich webových stránkách: https://www.avon.cz/faq#trvanlivost

Abychom mohli prověřit doručení pěn do koupele, potřebujeme od zákazníka více informací:
- je naší registrovanou AVON Lady
- je koncovým zákazníkem
- objednává přes jinou AVON Lady
- objednává přes www.avon.cz s využitím přímého doručení

Pokud dojde v doručení zboží k jakýmkoli nesrovnalostem, může zákazník nebo registrovaná AVON Lady kontaktovat zákaznický servis, kde situaci prověříme.

Kontakty:
Pevná linka: +420 296 396 363
O2: +420 602 655 007
Vodafone: +420 777 115 417
T-mobile: +420 724 154 961

Kontaktní formulář: https://www.avon.cz/napiste-nam

Děkujeme.

Ivana Krejčová
AVON Cosmetics spol. s r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.8.2020 17:17, před 11 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.9.2020 12:28, před 10 měsíci

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.