Společnost


ROPETA LTD - Huglo.cz

Počet nahlášených stížností:82
Z toho za letošní rok:82
Stále v řešení:11
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#4275642534 Stížnost ze dne 21.5.2020

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 3 dny 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
29.05.2020, před 2 měsíci

Veronika Pokorná

Znění stížnosti

Dnes jsem obdržela zásilku z Číny. Roušky přišly, ale jen 3 ze 4.


Požadované řešení

Dodat 1 kus roušky, ale i tak je úspěch, že něco přišlo.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.7.2020 15:37, před měsícem

Pokud zboží nebylo dodáno v odpovídajícím množství, může spotřebitelka uplatnit u prodávajícího práva z vadného plnění. Spotřebitelka má v tomto případě nárok na dodání chybějící věci. Není-li možné chybějící věc dodat, má spotřebitelka právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněžních prostředků. Místo výše uvedených způsobů nápravy může spotřebitelka žádat přiměřenou slevu.

Spotřebitelka může uplatnit reklamaci v kterékoli provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě jeho podnikání. Rovněž je možné reklamaci uplatnit prostředky umožňujícími komunikaci na dálku.

Spotřebitelka může společnosti sdělit, že jí došlo zboží v nesprávném množství, což je vada ve smyslu ustanovení § 2161 odst. 1 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ideálně by toto své tvrzení měla podpořit např. svědeckou výpovědí, video záznamem pořízeným při rozbalování, či protokolem o zásilce, byl-li takový přiložen a údaj o zásilce obsahuje. Rovněž by měla spotřebitelka identifikovat kupní smlouvu a uvést způsob vyřízení reklamace, na němž trvá. Prodávající má dle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu. Nejdelší možná lhůta je přitom 30 dní. Jediná výjimka je v situaci, kdy se prodávající se spotřebitelem výslovně dohodne na delší reklamační lhůtě. Tato lhůta se dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 33 Cdo 3228/2009 ze dne 27. 7. 2011 vztahuje také na povinnost prodávajícího informovat spotřebitele o vyřízení reklamace.

V případě, že v právním vztahu figuruje zahraniční subjekt, může se spotřebitel o pomoc obrátit také na Evropské spotřebitelské centrum na stránkách www.evropskyspotrebitel.cz. Služby Evropského spotřebitelského centra jsou zdarma.

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.8.2020 10:54, před 3 dny

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.