Společnost


Generali Česká pojišťovna a.s.

Počet nahlášených stížností:90
Z toho za letošní rok:17
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

33%
67%
Toto skore je založeno na 12 stížnostech.

#42799Dlouhotrvající oprava plynového kotle

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 20 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
01.06.2020, před 6 měsíci

Jiří Křížek

Znění stížnosti

Plynový kotel s průtokovým ohřevem vody.V polovině dubna nahlášena porucha ohřevu teplé vody přes asistenční službu.Asistenčí služba zajistila tecnika který zjistil závadu na ohřevu.Neměl sebou náhradní díl.Kotel nechal rozebraný.Řekl že díl musí ojednat a pak kotel dá dohromady.Asi po týdnu mi přišla zpráva od asistenční služby jak dopadla oprava.Má odpověď byla,oprava není provedena z důvodu dodání náhradního dílu.Uplynul další týden a stále se nic nedělo.Dnes je 1.6.2020 a stále se nic neděje i přesto že jsem asistenční službu v každém týdnu upozorňoval na situaci že kotel není stále opraven.Odpověďi asistenční služby:Na základě vašeho telefonátu jsme pro pro Vás zaurgovali technika.Stále se nic neděje.Chdíme se koupat k sousedům platíme jim za vodu.


Produkt

Oprava kotle Ariston CLAS24/28


Požadované řešení

Chtěl bych cestou smíru navrhnout opravu technikem tomu odpovědnym na své náklady a pak proplacení šeku Generali Českou pojišŤovnou a to závazně.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.7.2020 14:22, před 4 měsíci

Má-li spotřebitel uzavřenou s pojišťovnou smlouvu o poskytování určitého typu plnění za předem ujednaných podmínek, které byly v jeho případě naplněny, má nárok na poskytnutí služeb, které mu pojišťovna přislíbila a garantovala. V opačném případě by se mohlo jednat ze strany pojišťovny o porušení smluvní povinnosti. Velmi však záleží na tom, jaké jsou konkrétní individuální podmínky pojištění, které bylo spotřebiteli poskytnuto.

Není-li ve smlouvě ujednáno jinak, obecně platí, že plnění by mělo být poskytnuto spotřebiteli bezodkladně. Doporučujeme tedy spotřebiteli dále trvat na splnění smluvní povinnosti pojišťovny.

Nesouhlasí-li spotřebitel s postupem pojišťovny, má možnost podat proti tomuto postupu stížnost. Stížnosti se doručují na adresu pojistitele Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 659 05 Brno a vyřizují se písemnou formou, pokud se strany nedohodnou jinak. Nereaguje-li pojišťovna na stížnost nebo ji zamítne, může se spotřebitel obrátit i na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.

Ze stížnosti není zcela zřejmé, o jaký pojistný produkt se jedná. Obecně je k mimosoudnímu řešení sporů mezi pojišťovnou a spotřebitelem (pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou) u pojištění příslušná Česká obchodní inspekce. Českou obchodní inspekci lze kontaktovat na adrese: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací naleznete na www.coi.cz, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

Podmínkou zahájení postupu mimosoudního řešení sporu před Českou obchodní inspekcí je skutečnost, že se stěžovateli nepodařilo vyřešit spor přímo s pojišťovnou

Pro případ, že k nápravě ani tak nedojde, doporučujeme s danou pojišťovací smlouvou kontaktovat právního zástupce, který by mohl konkrétní smlouvu prostudovat a učinit vůči pojišťovně, která případně řádně neplní svoje povinnosti, vhodné právní kroky ke zjednání nápravy. Pokud by bylo na základě prostudování konkrétní smlouvy možné konstatovat, že došlo k porušení smluvní povinnosti, měl by spotřebitel v souladu s § 2913 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, možnost požadovat náhradu škody, která by se v daném případě mohla rovnat výdajům vynaloženým na přístup k "náhradnímu zdroji".

Reakce společnosti

Publikováno
15.7.2020 06:44, před 4 měsíci

Vážený pane Křížku,

děkujeme za Váš podnět, který rádi prověříme.

Abychom mohli případ řádně prošetřit, prosíme Vás o doplnění čísla pojistné události na jeden z níže uvedených kontaktů:

e-mail: stiznosti@generaliceska.cz
pošta: Generali Česká pojišťovna a.s., Kancelář ombudsmana, P. O. Box 305, 659 05 Brno

S ohledem na ochranu osobních údajů a dále na povinnost mlčenlivosti, která je nám zákonem o pojišťovnictví uložena, Vám bude v co nejkratším možném termínu zaslána odpověď na Vaše kontaktní údaje.

S pozdravem

Kancelář ombudsmana
Generali Česká pojišťovna a.s.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.8.2020 14:08, před 3 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.9.2020 13:04, před 2 měsíci

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.