Společnost


AVAST Software s.r.o.

Počet nahlášených stížností:48
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:8
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#42824Neoprávněná platba

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

9 měsíců 4 dny 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
02.06.2020, před 9 měsíci

Milan Šebesta

Znění stížnosti

Dne 11.5.2020 mi byla stržena platba 790 Kč z účtu s odůvodněním platba kartou aniž bych si cokoliv objednal nebo koupil. Před rokem jsem si přes internet koupi program AVAST, kdy jsem zadával platební údaje kartou. To, že uvedený produkt se mi nepodařilo stáhnout a nainstalovat pominu, ale aby si sami bez upozornění strhli peníze a tím zneužili platební údaje z rok staré platby mi docela vadí. Proto chci vrátit neoprávněnou platbu, ale nemám se kde a na koho obrátit. Nepodařilo se mi najít žádný kontakt.
Děkuji
Šebesta Milan


Produkt

Antivirový program AVAST - žádný jsem si ale neobjednal


Požadované řešení

Vrácení neoprávněně stržené částky 790 Kč.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.6.2020 10:55, před 9 měsíci

Společnost může účtovat platby spotřebitelům pouze v případě, že k tomu má právní důvod. Typickým důvodem je např. uzavření smlouvy. Bez platného důvodu společnost není oprávněna účtovat si částku a pokud tak učiní, jedná se o bezdůvodné obohacení ve smyslu § 2991 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dle tohoto ustanovení je podnikatel povinen vydat spotřebiteli musí ochuzenému vydat, oč se obohatil.

Z podané stížnosti však není patrné, zda nebyl objednán produkt s tzv. automatickou prolongací.

Samotná prolongace smluvního vztahu není zakázaná. Co se týká prolongace, ta může být sjednána ve smlouvě a obecně platí, že se smlouva prodlužuje za stejných podmínek, pokud není již předem domluveno jinak.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Pokud společnost před uzavřením smlouvy spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.