Společnost


Beko Česko s.r.o.

Počet nahlášených stížností:9
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#42855Nevyřízení reklamace do 30ti dnů

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

2 měsíce 5 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
03.06.2020, před 2 měsíci

Lucie Fialková

Znění stížnosti

zakoupila jsem 11.12.2017 na eshopu www.onlineshop.cz sušičku Beko s prodlouženou zárukou 5 let. 14.4.2020 jsem ji reklamovala. Sušičku stále nemám opravenou. Beko se odvolává na to, že nemám nárok na 30ti denní lhůtu na vyřízení reklamace a poslali mi podmínky, ve kterých není ani zmínka o tom, že se na 5ti letou záruku nevztahuje 30ti denní lhůta. Jaké mám tedy právo? Sušička za 14 000,- je stále v servisu - už skoro 2 měsíce a může tam být klidně ještě třeba 2, 3 roky? Děkuji.


Produkt

Sušička prádla BEKO DE 8635 RX0 kondenzační BEKDE8635RX0 1 ks 21 % 11 534,89 13 958,00 DÁREK - Beko záruka 5 let - kupon BEKOKUPON5LET


Požadované řešení

Sušička za 14 000,- přestala za 2 roky fungovat. Opravují ji od 14.4.2020. Proto požaduji vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.6.2020 16:58, před měsícem

Pokud se prodávající zaváže zárukou za jakost nad zákonnou dobu 24 měsíců, jedná se o čistě smluvní vztah, a nároky z vad, které se vyskytnou v této pozdější době, se tudíž řídí uzavřenou smlouvou, resp. obchodními podmínkami. Není-li stanoveno jinak, zákon se použije podpůrně.

Máme za to, že v řešené věci je nutné uplatnit ustanovení § 1958 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. To znamená, že není-li přímo smluvně ujednána lhůta, ve které má být záruční oprava provedena, může spotřebitel požadovat provedení opravy ihned. Prodávající je v takové situaci povinen splnit svou povinnost, tj. provést opravu, bez zbytečného odkladu.

Spojení bez zbytečného odkladu je zde podle našeho názoru nutné vykládat s přihlédnutím k úpravě obsažené v ustanovení § 19 odst. 3 zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a toto slovní spojení vyložit jako dobu pohybující se kolem jednoho měsíce; vždy však bude záležet na konkrétních okolnostech případu, na povaze vady, na opravované věci atp. Upozorňujeme, že zákon o ochraně spotřebitele zde slouží jako nanejvýš interpretační vodítko a jako takový se na řešenou věc nepoužije. Nelze proto stanovit přesně lhůtu, ve které má být záruční servis proveden a je třeba vyjít především z kritéria přiměřenosti a z obecných korektivů soukromého práva, jako je např. ochrana slabší smluvní strany.

Pokud překročí doba, po kterou bude probíhat oprava přiměřenou dobu, bude se již jednat o prodlení na straně prodávajícího. Spotřebitel poté může poskytnout prodávajícímu dodatečně další (taktéž přiměřenou) lhůtu, ve které umožní prodávajícímu, aby splnil, byť opožděně, svou smluvní povinnost spočívající v opravě věci. Pokud prodávající nesplní povinnost ani v dodatečně poskytnuté lhůtě a byla-li prodloužená záruka sjednána v rámci kupní smlouvy, má spotřebitelka v souladu s ustanovením § 1978 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nárok na odstoupení od smlouvy.

Prodávající má po odstoupení povinnost vrátit spotřebiteli kupní cenu výrobku.

Prodávající je dle stanoviska Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. Cpj 40/82, povinen provést záruční opravu s veškerou odbornou péčí takovým způsobem, aby byla vada řádně a beze zbytku odstraněna a prodaná věc nebyla v důsledku výskytu vady ani opravy nijak znehodnocena.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.