Společnost


Fidemia Group s.r.o.

Počet nahlášených stížností:89
Z toho za letošní rok:20
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#42860Nevyřízená reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 29 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
03.06.2020, před 5 měsíci

Marie Šlapetová

Znění stížnosti

Dne 24.4.2020 jsem odeslala Elektrickou koloběžku S165 - šedý hliník na reklamaci dne 27.4.2020 byla přijata z jejich strany. Do dnešního dne což už je více jak 30 dní nemám od nich jakékoliv vyrozumění a ani má reklamace není vyřízena. Už jsem kontaktoval 28.5.2020 v chatu prodejnu a tam mi bylo sděleno, že bude do konce týdne reklamace vyřízena. Ale opět nic. Tak 1.6. jsem psala meil stím že žádám o vracení peněz co jsem za koloběžku dala a taky o poštovné které jsem vynaložila za odeslaní na reklamaci a opět se nic neděje žádná odpověď prostě nic. Když se tam snažím dovolat tak mi neberou telefon, když jim napíšu na chat mi stejně nic nesdělí.
Koloběžka mě stála 6 990,00 Kč + poštovné což dělalo 7089 kč + 346 poštovné jak jsem posílala na reklamaci, číslo objednávky 211316393


Produkt

Elektrickou koloběžku S165 - šedý hliník


Požadované řešení

Žádám o vracení financí co koloběžka stála a také za vynaložené poštovné a to kvůli nedodržení lhůty pro reklamaci která činí 30 dnů a ani mě nekontaktovali a už jsou pomalu týden v prodlení


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.6.2020 14:16, před 4 měsíci

Za vyřízení reklamace je odpovědný vždy prodávající a to i v případě, je-li pro vyřízení reklamace určena třetí osoba. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelkou nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a spotřebitelka má právo od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení peněžních prostředků.

Nevyřídí-li prodávající reklamaci včas, porušuje zákon o ochraně spotřebitele a tím se dopouští přestupku, za který mu může být udělena pokuta až do výše 3 000 000,- Kč. Dozor nad dodržováním povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitelka důvodné podezření, že podnikatel porušil povinnost uloženou mu zákonem, je vhodné obrátit se na tento úřad. Podat podnět je možné prostřednictvím následujícího webového odkazu www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.9.2020 18:51, před měsícem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.