Společnost


Blue Star Finance s.r.o.

Počet nahlášených stížností:13
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#4291Vadný USB Flash Disk 32 GB - kovový

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

6 měsíců 12 dnů 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.09.2014, před 8 lety

Ivo Přichystal

Znění stížnosti

USB Flash Disk 32 GB - kovový (varianta:kovově černý).
Jsem koupil po shlédnutí reklamy na Seznamu.
Po krátém používání přestal fungovat.
Chtěl jsem uplatnit reklamaci v záruční době.
Prodejce jsem kotaktoval emailem, ale nebyla žádná odezva!!!


Produkt

USB flash disk 32 GB - kovový : jsem používal jen málo, ale potom se z něho ztratily data a při dalším použití už z něho nešlo nahrané data dostat.


Požadované řešení

Vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.9.2014 11:33, před 8 lety

Prodávající je dle § 13 zákona o ochraně spotřebitele povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit. Nesplní-li tuto povinnost, jedná se o správní delikt a spotřebitel může podat podnět k prošetření České obchodní inspekci. Doporučujeme uplatnit reklamaci písemně (na adresu sídla společnosti) a vyzvat společost ke sdělení adresy pro zaslání reklamovaného zboží.
V případě, že je zasláno nefunkční zboží nebo se vada projeví během šesti měsíců, nebyla dodržena tzv. jakost při převzetí dle § 2161 občanského zákoníku. Spotřebitel má v takovém případě právo na dodání výrobku bez vad. Pokud se tak nestane ve lhůtě 30 dnů od uplatnění neodpovídající jakosti, má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.3.2015 14:05, před 8 lety

Společnost Blue Star Finance s.r.o. byla o podaných stížnostech informována. Bohužel doposud neprojevila zájem se ke stížnostem vyjádřit, proto jsme se rozhodli případy uzavřít z důvodu nereakce podnikatele.
Případné spory mohou být tedy řešeny pouze v soudním řízení, nikoliv prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz. Před samotným podáním žaloby doporučujeme zaslat subjektu předžalobní výzvu dle § 142a občanského soudního řádu. Vhodné je také právní zastoupení. Seznam advokátů je k dispozici na http://www.dtest.cz/advokati.