Společnost


www.lightinthebox.com

Počet nahlášených stížností:28
Z toho za letošní rok:14
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#42932Nedodané zboží zaplacené

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 21 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
06.06.2020, před 5 měsíci

Blanka Rypáčková

Znění stížnosti

Číslo objednávky: 2004210836984996
Platba: 563,00 Kč; 409,00Kč, bruska, shipping charges 128,00 Kč, shipping insurance 18,00 Kč, Duty&Tax insurance 8,00 Kč, celkem 563,00 Kč.
Platba 23.4.2020
Dosud nedodáno!!!!
Prosím o rychlou informaci o mé objednávce.


Produkt

Číslo objednávky: 2004210836984996 Platba: 563,00 Kč; 409,00Kč, bruska, shipping charges 128,00 Kč, shipping insurance 18,00 Kč, Duty&Tax insurance 8,00 Kč, celkem 563,00 Kč. Platba 23.4.2020 Dosud nedodáno!!!!


Požadované řešení

Dodat urychleně zboží nebo vrátit peníze!


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.6.2020 23:00, před 5 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Jestliže prodávající zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Pro spotřebitelku je velmi cenná informace, odkud je e-shop provozován. Pokud se jedná o zemi mimo EU, neplatí zde evropským právem upravená ochrana spotřebitele a naše dozorové orgány nemají vůči takovému prodejci žádné pravomoci. Vzhledem k faktu, že se jedná zřejmě o subjekt ze státu, který není členským státem EU, neúčastní se vytváření evropského justičního prostoru a nebude úplně jednoduché se svého nároku domoci.

Pokud by se jednalo o provozovatele e-shopu z EU, Norska či Islandu, doporučujeme spotřebitelce obrátit se Evropské spotřebitelské centrum (ESC), které poskytuje spotřebitelům informace o jejich právech na jednotném evropském trhu. Právníci ESC bezplatně pomáhají spotřebitelům poměrně rychle a efektivně řešit jejich problémy s obchodníky z jiných zemí EU, Norska či Islandu. ESC působí při České obchodní inspekci.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.7.2020 20:01, před 3 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.