Společnost


ROPETA LTD - Huglo.cz

Počet nahlášených stížností:99
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#42995Nedodané zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 18 dnů 14 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
09.06.2020, před 2 lety

Eva Spilková

Znění stížnosti

Objednávka zaplacena 6.3. Nyní mi nikdo nereaguje a zboží stále nedorazilo. Dle sledování zásilky je napsáno, že přepravce tuto zásilku vyřadil - respektivě zbozi muže byt i ztraceno. Při opakovaném dotazu na huglo.cz mi nikdo nereaguje včetně toho, že trvám na vrácení peněz.

Trvám na vracení peněz.

Cislo objednávky- 603189

Děkuji za rychle vyřízení a napravení situace ze strany prodejce.

Spilková


Produkt

603189


Požadované řešení

Vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.6.2020 06:57, před 2 lety

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebitelce, aby se v případě nevyřešení situace v smírného řešení sporů obrátila na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.7.2020 13:08, před 2 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.