Společnost


Generali Česká pojišťovna a.s.

Počet nahlášených stížností:90
Z toho za letošní rok:17
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

33%
67%
Toto skore je založeno na 12 stížnostech.

#42999Odmitnuti plněni za trv.úraz prstu prav.ruky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 11 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
10.06.2020, před 6 měsíci

RUDOLF Pecha

Znění stížnosti

Dobrý den,tímto podavám stižnost na Generali českou pojištivnu pro neplnění trv.úrazu z r. 1.01.2018.Jsem měl úraz prav.ruky t.j. dvou prstu zlomeniny kosti na neurčenem místě/viz.lek.zpráva/ jsem pravak tudiž vše dělam prav.rukou.Pojištivna mě odmitla už po 4. uhradit poj.plnění i když posledni lek.zprava jasně dokazuje že došlo k nehybnosti prstu po zloměnině kostu prav.ruky dne 29.5.2020 uznala gen.pojištovna pouze 2% ! plněni což je nesmysl! ale i tak mě nic nevyplatila!! prosím o vaše prošetřeni více vam odešlu z lék.zprav./posilam vam ještě dneši emai ktery jsem dnes 10.05.2020 odeslal gen.pojištovně.Nesouhlasím!!!!! nyhybnost prstu pravé ruky /jsem pravák/ neni pouze 2%!!!! jsem přesvědčen na 100% že vaše sdělení je zkreslené! a zvyhodněno ve váš prospěch!! ja prakticky pravou rukou mam omezeny úchop min 80% !! takže budu žádat soudniho znalce o vyjadřeni objektivního posudku!! jste zákeřni **! a stranite se vyhybat to co je ve vaši smlouvě uvedeno!! neplnite závazky a práva klientu!! našel jsem na netu více takovych podvedených klientu!! budu žádat soudni líčeni!!!!! Pecha Rudolf.


Produkt

odmitnitu plněni trv.úrazu


Požadované řešení

chci zaplatit plněni úrazu v plné vyši t.j. 300.000kč.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.7.2020 12:42, před 4 měsíci

Nesouhlasí-li spotřebitel s postupem pojišťovny, má možnost podat proti tomuto postupu stížnost. Stížnosti se doručují na adresu pojistitele Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 659 05 Brno a vyřizují se písemnou formou, pokud se strany nedohodnou jinak. Nereaguje-li pojišťovna na stížnost nebo ji zamítne, může se spotřebitel obrátit i na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.

Ze stížnosti není zcela zřejmé, o jaký pojistný produkt se jedná. Obecně je k mimosoudnímu řešení sporů mezi pojišťovnou a spotřebitelem (pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou) u pojištění příslušná Česká obchodní inspekce. Českou obchodní inspekci lze kontaktovat na adrese: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací naleznete na www.coi.cz, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

Podmínkou zahájení postupu mimosoudního řešení sporu před Českou obchodní inspekcí je skutečnost, že se stěžovateli nepodařilo vyřešit spor přímo s pojišťovnou.

V případě, že by se jednalo o životní pojištění, k mimosoudnímu řešení sporů mezi spotřebitelem (pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou nebo obmyšleným) a pojišťovnou je příslušný finanční arbitr. Finančního arbitra lze kontaktovat na adrese: Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1. Více informací naleznete na www.financniarbitr.cz.

Průvodce podáním návrhu je možné vyhledat na následujících webových stránkách www.finarbitr.cz/cs/reseni-sporu/pruvodce-podanim-navrhu.html. Finanční arbitr musí rozhodnout do 90 dnů od shromáždění všech podkladů nutných pro rozhodnutí. Tato lhůta může být maximálně prodloužena o dalších 90 dnů. Řízení není zpoplatněno, proto spolu s návrhem není třeba hradit žádný poplatek.

Podmínkou zahájení postupu mimosoudního řešení sporu před finančním arbitrem je skutečnost, že se stěžovateli nepodařilo vyřešit spor přímo s pojišťovnou.

Reakce společnosti

Publikováno
14.7.2020 14:39, před 4 měsíci

Vážený pane Pechu,

i přesto, že jste neuvedl žádný údaj k identifikaci pojistné smlouvy, podařilo se nám případ dohledat a přistoupili jsme k jeho řešení.

S ohledem na ochranu osobních údajů a dále na povinnost mlčenlivosti, která je nám zákonem o pojišťovnictví uložena, Vám bude v co nejkratším možném termínu zasláno vyjádření na Vaše kontaktní údaje.

S pozdravem

Kancelář ombudsmana
Generali Česká pojišťovna a.s.

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme prostřednictvím e-mailové adresy stiznosti@generaliceska.cz Rovněž nás můžete písemně kontaktovat na naší korespondenční adrese Generali Česká pojišťovna a.s., Kancelář ombudsmana, P.O.Box 305, 659 05 Brno.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.8.2020 14:05, před 3 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.9.2020 13:02, před 2 měsíci

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.