Společnost


Generali Česká pojišťovna a.s.

Počet nahlášených stížností:90
Z toho za letošní rok:17
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

33%
67%
Toto skore je založeno na 12 stížnostech.

#43007Číslo oznámené škodní události 7404517, PS 6376369514

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

5 měsíců 14 dnů 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
10.06.2020, před 6 měsíci

Martin Hájek

Znění stížnosti

Odvolávám se proti rozhodnutí o neplnění pojistného plnění, pojistné události ze dne 4.6.2020. Dne 4.6.2020 vznikl vlivem silného deště a následně se valící vody na dvoře vedle vodovodní šachty , která se nachází v bezprostřední blízkosti domu sesuv půdy, který zapříčinil deformaci , následné prolomení betonové stěny, a její zasypání vnitřního prostoru vodovodní šachty, dále pak vodovodního potrubí a vodoměru. Dále bych rád zmínil velmi liknavý přístup likvidátora, který po telefonu na základě mnou zaslaných fotografií velmi stroze usoudil, že v tomto případě není nárok na pojistné plnění. Tato skutečnost byla potvrzena mobilním technikem p. V., který na místo pojistné události dorazil až 10.6.2020. Nutno ještě podotknou , že v případě dalšího silného deště , by mohlo jeho vlivem dojít k zaplavení vodovodní šachty a následné deformaci základů obytného domu.
Rád bych zdůraznil, že pojištění platíme řadu let, a nikdy jsme jakoukoliv úhradu pojistné události nepožadovali.

S pozdravem
Martin Hájek


Požadované řešení

Přehodnocení Vašeho postoje a plnění Vašich povinností


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.6.2020 10:35, před 6 měsíci

Práva a povinnosti smluvních stran jsou upraveny v pojistných podmínkách. V těchto podmínkách bývají zpravidla vymezeny výluky z pojištění, tedy případy, na které se pojištění nevztahuje. Bude tedy záležet, jaké výluky z pojištění byly mezi stranami sjednány.

V zamítnutí pojistného plnění by mělo být jasně zdůvodněno, proč se pojištění na tento konkrétní případ nevztahuje.

Nesouhlasí-li spotřebitel s postupem pojišťovny, má možnost podat proti tomuto postupu stížnost.

Obecně je k mimosoudnímu řešení sporů mezi pojišťovnou a spotřebitelem (pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou) u pojištění příslušná Česká obchodní inspekce. Českou obchodní inspekci lze kontaktovat na adrese: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací naleznete na www.coi.cz, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

Podmínkou zahájení postupu mimosoudního řešení sporu před Českou obchodní inspekcí je skutečnost, že se stěžovateli nepodařilo vyřešit spor přímo s pojišťovnou.

V případě, že by se jednalo o životní pojištění, k mimosoudnímu řešení sporů mezi spotřebitelem (pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou nebo obmyšleným) a pojišťovnou je příslušný finanční arbitr. Finančního arbitra lze kontaktovat na adrese: Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1. Více informací naleznete na www.financniarbitr.cz.

Průvodce podáním návrhu je možné vyhledat na následujících webových stránkách www.finarbitr.cz/cs/reseni-sporu/pruvodce-podanim-navrhu.html. Finanční arbitr musí rozhodnout do 90 dnů od shromáždění všech podkladů nutných pro rozhodnutí. Tato lhůta může být maximálně prodloužena o dalších 90 dnů. Řízení není zpoplatněno, proto spolu s návrhem není třeba hradit žádný poplatek.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.