Společnost


Generali Česká pojišťovna a.s.

Počet nahlášených stížností:96
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

42%
58%
Toto skore je založeno na 14 stížnostech.

#43007Číslo oznámené škodní události 7404517, PS 6376369514

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

9 měsíců 15 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
10.06.2020, před 11 měsíci

Martin Hájek

Znění stížnosti

Odvolávám se proti rozhodnutí o neplnění pojistného plnění, pojistné události ze dne 4.6.2020. Dne 4.6.2020 vznikl vlivem silného deště a následně se valící vody na dvoře vedle vodovodní šachty , která se nachází v bezprostřední blízkosti domu sesuv půdy, který zapříčinil deformaci , následné prolomení betonové stěny, a její zasypání vnitřního prostoru vodovodní šachty, dále pak vodovodního potrubí a vodoměru. Dále bych rád zmínil velmi liknavý přístup likvidátora, který po telefonu na základě mnou zaslaných fotografií velmi stroze usoudil, že v tomto případě není nárok na pojistné plnění. Tato skutečnost byla potvrzena mobilním technikem p. V., který na místo pojistné události dorazil až 10.6.2020. Nutno ještě podotknou , že v případě dalšího silného deště , by mohlo jeho vlivem dojít k zaplavení vodovodní šachty a následné deformaci základů obytného domu.
Rád bych zdůraznil, že pojištění platíme řadu let, a nikdy jsme jakoukoliv úhradu pojistné události nepožadovali.

S pozdravem
Martin Hájek


Požadované řešení

Přehodnocení Vašeho postoje a plnění Vašich povinností


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.6.2020 10:35, před 11 měsíci

Práva a povinnosti smluvních stran jsou upraveny v pojistných podmínkách. V těchto podmínkách bývají zpravidla vymezeny výluky z pojištění, tedy případy, na které se pojištění nevztahuje. Bude tedy záležet, jaké výluky z pojištění byly mezi stranami sjednány.

V zamítnutí pojistného plnění by mělo být jasně zdůvodněno, proč se pojištění na tento konkrétní případ nevztahuje.

Nesouhlasí-li spotřebitel s postupem pojišťovny, má možnost podat proti tomuto postupu stížnost.

Obecně je k mimosoudnímu řešení sporů mezi pojišťovnou a spotřebitelem (pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou) u pojištění příslušná Česká obchodní inspekce. Českou obchodní inspekci lze kontaktovat na adrese: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací naleznete na www.coi.cz, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

Podmínkou zahájení postupu mimosoudního řešení sporu před Českou obchodní inspekcí je skutečnost, že se stěžovateli nepodařilo vyřešit spor přímo s pojišťovnou.

V případě, že by se jednalo o životní pojištění, k mimosoudnímu řešení sporů mezi spotřebitelem (pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou nebo obmyšleným) a pojišťovnou je příslušný finanční arbitr. Finančního arbitra lze kontaktovat na adrese: Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1. Více informací naleznete na www.financniarbitr.cz.

Průvodce podáním návrhu je možné vyhledat na následujících webových stránkách www.finarbitr.cz/cs/reseni-sporu/pruvodce-podanim-navrhu.html. Finanční arbitr musí rozhodnout do 90 dnů od shromáždění všech podkladů nutných pro rozhodnutí. Tato lhůta může být maximálně prodloužena o dalších 90 dnů. Řízení není zpoplatněno, proto spolu s návrhem není třeba hradit žádný poplatek.

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.3.2021 12:24, před měsícem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.


V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.