Společnost


DER Touristik CZ a.s.

Počet nahlášených stížností:176
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#4302Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

6 měsíců 18 dnů 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.09.2014, před 9 lety

Marie Lacinová

Znění stížnosti

Dobrý den cestovka nezajistila all inclusiv jak má být byla to spíš plná penze stejné jídlo,jestli se to dá nazvat jídlo rozbité lehátka asi tak 50 u blehátek u bazénu a 2000 hostů v hotelu to samé na pláži,ještě k tomu poškozené mám i foto,které ani nebyly,psala jsem Vám již, ale nevím jestli jste to dostaly nedal se celý pobyt zavřít zevnitř pokoj ani po opravě kterou mám zdokumentovanou,jídlo zkažené nebo připálené,v jídelně doslova bordel a rvaní o hrníčky a talíře,nebo vůbec nic k jídlu před koncem pití fronty a dostane jedno deci a můžete stát frontu na další,svačiny dva malé langoše nebo suchá bageta od devíti večer nic,zmrzlina ani náhodou a nesmíte si vzít nic z jídelny ani pití,z ovoce celý pobyt melouny,nemůžu je ani vidět už.Delegát zastižen jednou v noci,protože jsme se barikádovaly a personál tam lítal a vyvolával jména no děs a hrůza,podaly jsme stížnost už tam ,ale nebyl čas dostaly jsme ji až v den odletu a to v11hod. máme jí podanou po příletu jsme jí podaly na pobočce a dostaly jsme vyrozumění.že reklamace je neoprávněná.mám nahráné fronty v jídelně chaos a bordel a k jídlu zbytky vánočky a podobně.Prosím Vás můžete nám pomoci.To nebyla dovolená, ale očistec a stížnost jsme dávaly skoro všichni ze zájezdu.Naschledanou a děkujeme


Produkt

zájezd exim tours


Požadované řešení

finanční kompenzace


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.9.2014 17:13, před 9 lety

Pořadatel odpovídá dle § 2552 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, spotřebiteli za splnění povinností ze smlouvy o zájezdu bez zřetele na to, zda v rámci zájezdu poskytují jednotlivé služby cestovního ruchu jiné osoby. Při porušení povinnosti, za niž odpovídá, nahradí pořadatel zákazníkovi vedle škody na majetku také újmu za narušení dovolené, zejména byl-li zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen.
Nemá-li zájezd vlastnosti, o nichž pořadatel zákazníka ujistil nebo které zákazník vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, zajistí pořadatel nápravu, pokud si nevyžádá neúměrné náklady. Nezjedná-li pořadatel nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou mu zákazník určí, může si zákazník zjednat nápravu sám a pořadatel mu nahradí účelně vynaložené náklady.
Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník dle § 2540 občanského zákoníku právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Nevytkl-li zákazník vadu zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, soud mu právo na slevu z ceny nepřizná, jestliže pořadatel namítne, že zákazník své právo neuplatnil ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu ani u něho, ani u osoby, která uzavření smlouvy zprostředkovala.
Pro výpočet výše nároku je možné využít tzv. Frankfurtskou tabulku slev. Tabulka není právně závazná, jedná se spíše o pomocné vodítko. Zde je k dispozici ke stažení Frankfurtská tabulka slev: http://www.dtest.cz/clanek-3723/jak-spravne-reklamovat-vady-zajezdu.
Pokud společnost bude trvat na zamítnuté reklamaci, bude nutné domáhat se slevy soudní cestou.

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.3.2015 09:58, před 8 lety

Společnost EXIM TOURS a.s. nereagovala na naši výzvu k řešení stížnosti. Vzhledem k tomu, že je námi nabízené mimosoudní řešení sporů založeno na principu dobrovolnosti, bude stížnost pro nereakci subjektu uzavřena. Případné spory mohou být tedy řešeny pouze v soudním řízení. V takovém případě doporučujeme zastoupení advokátem. Seznam advokátů je k dispozici na http://www.dtest.cz/advokati.