Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

Počet nahlášených stížností:119
Z toho za letošní rok:23
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#43041Neplatnost přihlášky a storno plné moci

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 17 dnů 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.06.2020, před rokem

Pavlína Davidová

Znění stížnosti

Dne 17.12.2019 mě navštívil obchodní zástupce, který se ale představil jako zástupce Innogy. Vetřel se do bytu s tím, že by chtěl vidět lístek SIPO a sdělil mi, že tam mám problém, že na lístku mám špatně spojovací číslo.
Tímto jednoznačně porušil Zákon č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele. A to tím, že mi podal klamné informace. Dále se také svým jednáním dopouští porušení nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád.
Vzhledem k tomu, že přihláška byla podepsána klamavou a nekalou praktikou, měla by být přihláška brána za neplatnou, tudíž neměli právo za mě sjednávat jakékoliv jiné smlouvy. Dále sem také nebyla informována o možnosti odstoupení od smlouvy.
Dodavatele, u kterých jste sjednali smlouvy (Lama energy a Utylis), jsem již informovala o nekalých praktikách bohužel doposud jsme nic nevyřešili.
Centrální výběrové řízení jsem žádala o písemné vyrozumění o akceptaci neplatnosti přihlášky, doposud reagovali jen tak, že je to bezpředmětné, že mi již sjednali nové smlouvy. To, že mi sjednali dvě smlouvy na plyn a jednu elektřinu ani nekomentuji. Také mám odebírat plyn dříve než mi uplyne lhůta u původního dodavatele.
Komunikace s dodavateli je hrozná a s CVŘ pro jistotu žádná.


Produkt

číslo přihlášky CVŘ 030512, Smlouva na plyn Lama Energy 1010100801, Smlouva na elektřinu Utylis 9901045340


Požadované řešení

Neplatnost přihlášky u CVŘ a neplatnost plné moci
Zrušení smlouvy plynu (Lama energy) a elektřiny (Utylis)
Písemné vyjádření všech stran o zrušení


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.6.2020 11:28, před rokem

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy. Zároveň je ale vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc.

Uzavře-li spotřebitel smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu, může ji navíc vypovědět bez udání důvodu do 15 dnů od zahájení dodávek. Zákon garantuje spotřebiteli možnost zrušit smlouvu bez jakékoliv sankce.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.7.2020 19:32, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.