Společnost


Night Dress s.r.o.

Počet nahlášených stížností:21
Z toho za letošní rok:14
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#43065Zaplacené nedodané zboží. Nedostatečná informovanost, na webu není tel. kontakt na řešení reklamace.

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 16 dnů 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.06.2020, před 4 měsíci

Josef Dendis

Znění stížnosti

Na internetových stránkách jsem si objednal zboží, přišlo mi potvrzaní objednávky a výzva k zaplacení. Po uhrazení částky přišlo potvrzení o úhradě a od té doby se nic neděje. Žádná informace o vyskladnění zboží a zboží nedorazilo ani po týdnu byť bylo inzerováno, že je skladem:-(


Produkt

2x retro digitální hodinky č. obj. 2020051718 ze dne 5.6.2020 uhrazena bankovním převodem dne 5.6.2020


Požadované řešení

Dodání zboží


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.6.2020 10:43, před 4 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky. Pokud prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ani poté, co jej k tomu spotřebitel vyzve, má spotřebitel právo žádat navíc zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.9.2020 18:20, před 23 dny

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.