Společnost


Alektum, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:47
Z toho za letošní rok:11
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

90%
10%
Toto skore je založeno na 11 stížnostech.

#43072Zaplacení dluhu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 8 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.06.2020, před 4 měsíci

Iveta Nytrova

Znění stížnosti

Žádný dluh u společnosti nemám!Chteji zaplatit 299,- na jistine,4,86 za úrok z prodlení,59,- na poplatcích a 360,- na dalších nákladech veritele,t.j.celkem 722,86,- nerozumím tomu a nebudu nic platit


Produkt

MYLANDO AG ID U VERITELE 784149


Požadované řešení

Prosím o odlužnení,nejsem si vedoma o nejakem dluhu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.7.2020 10:50, před 3 měsíci

Žádá-li společnost zaplacení údajné dlužné částky, musí také prokázat, že k tomu má právní důvod. Pokud si je spotřebitelka jistá tím, že závazek byl ukončen bez toho, aniž by vznikla platná pohledávka, patrně nebude možné tento právní důvod prokázat a dluh vymáhat. Před vyplacením jakékoli částky třetí osobě (jiné společnosti) má pochopitelně spotřebitel nárok na to, aby byl seznámen s právně relevantním důvodem, pro který od něj společnost vyžaduje peněžité plnění.

O neexistenci dluhu je vhodné informovat společnost, které byla údajná pohledávka postoupena - tedy Alektum, s.r.o. Neexistuje-li dluh spotřebitelky vůči společnosti, není ani společnost, které je pohledávka postoupena, oprávněna údajnou pohledávku vymáhat. Společnost nemůže ani žádat, aby spotřebitel zaplatil poplatek za vymáhání údajného dluhu. To vyplývá z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 32 Cdo 1733/2008.

Co se týče společnosti Mylado AG, uvádíme, že společnost Westerfield Int. AG od srpna 2017 využívá pro prodej rovněž společnost Mylando AG, CH-130.3.016.592-8, se sídlem Staldenbachstrasse 30, 8808 Pfäffikon SZ, Švýcarsko. Společnost Mylando AG sice uvádí následující adresu: Mylando AG, PO Box 66, 1620 AB Hoorn, Nizozemsko, ovšem požadavek po spotřebitelích, aby doručovali do ciziny, je nepřiměřený. Odstoupení od smlouvy (popřípadě výpověď smlouvy) může spotřebitelka zaslat doporučeně s dodejkou na adresu Mylando AG / Westerfield Int. AG., P.O.Box 18, Praha 2, 120 00.

Doporučujeme spotřebitelce kontaktovat neprodleně společnost Westerfield Int. AG, nejlépe doporučeně s dodejkou na níže uvedené adrese a upozornit společnost na to, že se spotřebitelkou jednak nebyla uzavřena kupní smlouva, jednak jí nebyla doručena žádná zásilka se zbožím, a proto není povinna částku uvedenou na faktuře (upomínce) platit. Pokud by totiž společnost chtěla vymáhat částku soudní či mimosoudní cestou musela by prokázat, že smlouva byla uzavřena a že bylo platně sjednáno, že spotřebitelce bude pravidelně zasíláno konkrétní zboží o určité ceně, rovněž i to, že zboží bylo spotřebitelce skutečně doručeno.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
21.7.2020 10:00, před 2 měsíci

Vymáhání ze strany inkasní agentury bylo ukončeno.

Alektum, s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.8.2020 17:09, před měsícem

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.9.2020 12:27, před 10 dny

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.