Společnost


ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Počet nahlášených stížností:22
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#43132Neuznání prodloužené záruční doby

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 1 den 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.06.2020, před rokem

Zbyněk Kalous

Znění stížnosti

Dobrý den,

26.4.2017 jsem zakoupil TV pomocí kreditní karty ČSOB, která umožňuje získat prodlouženou záruku o 12 měsíců po skončení zákonné záruční doby (jak je uvedeno v pojistných podmínkách). TV se po cca. 1,5 roce porouchala a byla 30 dní v záručním servisu. Poté se znovu porouchala a to přesně po 3 letech a 4 dnech. Pojišťovna ČSOB pod kterou prodloužená záruka spadá odmítla pojistné plnění na opravu TV z důvodu překročení pojistné doby. Já se však domnívám, že zákonná záruční doba se podle § 1922 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb prodloužila o výše zmíněných 30 dní kdy byla TV poprvé v servisu a tím tedy začala i prodloužená záruka platit o 30 dní déle. Chci se tedy zeptat, která strana je v právu.


Požadované řešení

Splnění pojistného plnění


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.7.2020 10:29, před rokem

Byla-li vada, která se na zboží vyskytla v zákonné 24 měsíční záruční lhůtě, reklamována řádně a byla-li v rámci reklamace vada uznána (tzn. reklamace nebyla zamítnuta), pak se po dobu, po kterou nemohl spotřebitel s věcí disponovat z důvodu probíhajícího reklamačního řízení, staví zákonná záruční doba.

Jelikož neexistuje speciální úprava pro spotřebitelsko-podnikatelské vztahy, vyjdeme při řešení z úpravy obecné. Pravidlo pro daný vztah je obsaženo v ustanovení § 1922 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jak ostatně správně podotkl i sám spotřebitel. Cílem ustanovení je ochrana kupujícího, který by neměl být znevýhodněn následky vady věci, kterou řádně vytkl, pokud jde o běh času. Vzhledem k tomu, že smyslem zákonné záruky je garantovat kupujícímu bezvadnost používání předmětu plnění po určitou dobu, je zřejmé, že úsek, po který kupující daný předmět z důvodu vady používat nemůže, se do zákonné záruční doby nepočítá.

Jelikož smluvní záruka za jakost patrně navazuje dle smluvního ujednání svým počátkem na okamžik skončení zákonné záruční doby, pak je určení konce této doby klíčové pro stanovení počátku běhu smluvní záruky za jakost. Konec zákonné záruční doby se dle našeho názoru posouvá o dobu, po kterou byla věc v reklamačním řízení. Tvrdí-li spotřebitel tyto skutečnosti, je vhodné je podpořit reklamačním protokolem či jiným důkazním materiálem.

Rovněž ve vztahu spotřebitele a podnikatele platí, že ujednají-li si prodávající a kupující zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění, nepřihlíží se k takovému ujednání.

Je vhodné obrátit se s reklamací přímo na pojišťovnu (www.csobpoj.cz/podnety-stiznosti). Pojišťovna je povinna vyřídit reklamaci do 30 dní od jejího doručení.

Pro případ nespokojenosti klientů se způsobem vyřízení reklamace, se lze obracet na Ombudsmana uvedené pojišťovny e-mailem na ombudsman@csob.cz, který podnět prošetří a bude spotřebitele o výsledku šetření informovat.

K mimosoudnímu řešení sporů mezi pojišťovnou a spotřebitelem (pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou) v neživotním pojištění je příslušná Česká obchodní inspekce. Českou obchodní inspekci lze kontaktovat na adrese: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz. Podmínkou zahájení postupu mimosoudního řešení sporu před Českou obchodní inspekcí je skutečnost, že se stěžovateli nepodařilo vyřešit spor přímo s pojišťovnou.

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.7.2020 14:46, před rokem

Spotřebitel nám sdělil, že stížnost už není aktuální, protože obchodník již stížnosti vyhověl a přistoupil k uhrazení plnění pojistné události. Stížnost proto uzavíráme.