Společnost


Hera Fashion Investment s.r.o.

Počet nahlášených stížností:116
Z toho za letošní rok:107
Stále v řešení:32
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 9 stížnostech.

#43207Nepřišlo mi zaplacené zboží, peníze nebyly navráceny

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 7 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
18.06.2020, před měsícem

Jana Richtrová

Znění stížnosti

Dne 19.3. 2020 jsem si u společnosti Světomat. cz objednala zboží. Zároveň jsem 19.3. odeslala platbu a přišel mi e-mail, že platba byla přijata. Do dneška jsem nezaznamenala žádnou reakci od společnosti přes e-mail. Dvakrát jsem posílala reklamační formulář. Jednou přes e-mail a po druhé přímo na jejich webové stránce. Peníze ani zboží jsem už přes 4 měsíce neviděla. Společnost ani pošta mi žádný e-mail neposlali. Tenhle přístup je strašný. Dnes jsem psala e-mail, že pokud nebudou prostředky ihned, co v nejrychlejším čase doručeny, že budu stížnost už řešit jinak než jenom přes e-mail a webové stránky. ROZHODNĚ NEDOPORUČUJI NAKUPOVAT NA SVĚTOMAT.CZ!!!


Produkt

Roušky - 10ks


Požadované řešení

Navrácení peněžních prostředků na účet.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.6.2020 15:01, před měsícem

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok odstoupit od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.7.2020 14:53, před 11 dny

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.