Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

Počet nahlášených stížností:119
Z toho za letošní rok:23
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#43226Vypovězení plné moci a odstoupení od smlouvy

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

9 měsíců 5 dnů 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
19.06.2020, před rokem

Jiří Martínek

Znění stížnosti

Dobrý den,

dne 30.1.2019 jsem podepsal přihlášku do Centrálního výběrového řízení (CVŘ). Slečna, která se mnou přihlášku u mě doma vyplnila mi sdělila, že CVŘ za mě najde levnějšího dodavatele energií. Už se ale nezmínila, že automaticky vypoví smlouvu u stávajícího dodavatele s uzavře smlouvu s novým dodavatelem. Do podmínek mi bylo umožněno nahlédnout až po jejich podepsání. Na základě toho si přeji zůstat u stávajícího dodavatele.

Stávající dodavatel prozatím neobdržel požadavek na vypovězení smlouvy. Smlouva u současného dodavatele bude vypovězena 15.2.2021 a smlouva u nového dodavatele nabude účinnosti 16.2.2021.

Volal jsem na nového dodavatele, že chci zrušit plnou moc a vypovědět smlouvu ještě před začátkem dodávky energií. Ihned mi bylo sděleno, že mi hrozí sankce 6 050 korun za elektřinu a 6 050 korun za plyn. Celková výše sankce tedy činí 12 100 korun za odstoupení od smlouvy.

Přeji si zůstat u svého stávajícího dodavatele energií.


Produkt

Výběrové řízení na levnější dodávku plynu a elektřiny


Požadované řešení

Vypovězení smlouvy u Centrálního výběrového řízení a nového dodavatele. Zrušení plné moci.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.7.2020 14:15, před rokem

Ke způsobu, kterým byly připojeny obchodní podmínky ke smlouvě uvádíme, že v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, lze část obsahu smlouvy určit odkazem na obchodní podmínky, které navrhovatel připojí k nabídce nebo které jsou stranám známy. Pouhý odkaz na obchodní podmínky nestačí. Musí k němu přistoupit seznámení se s jejich obsahem. Skutečnost, že strany podepíší odkaz na obchodní podmínky, proto ještě nezakládá jejich účinné začlenění do smlouvy. Mají-li se stát obchodní podmínky součástí smlouvy, musí být s nimi spotřebitel seznámen v době uzavření smlouvy, nikoliv později. Pokud tedy bylo umožněno spotřebiteli seznámit se s obchodními podmínkami až po podpisu smlouvy, tyto podmínky se součástí smlouvy (= smlouvy se zprostředkovatelem) nestaly.

Dle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, platí, že uzavře-li spotřebitel (zde za spotřebitele zmocněnec/zprostředkovatel) smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu (= smlouvu s dodavatelem), má ze zákona možnost ji vypovědět bez udání důvodu do 15 dnů od zahájení dodávek. Zákon garantuje spotřebitelce možnost zrušit smlouvu bez jakékoliv sankce. Logickým výkladem lze nepochybně dospět k tomu, že lze-li smlouvu vypovědět do 15 dnů od zahájení dodávek, je možné tuto výpověď provést i ještě před samotným zahájením dodávek.

Zároveň je vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc.

Nad rámec stížnosti doplňujeme, že smluvní pokuta sjednaná pouze v obchodních podmínkách, které zde navíc patrně nebyly platně připojeny ke smlouvě, je dle našeho názoru vůči spotřebiteli neúčinná a nelze ji po spotřebiteli vyžadovat. Tento názor opíráme o nález Ústavního soudu ČR vedený pod sp. zn. I. ÚS 3512/11.

Pro úplnost uvádíme, že dozorovou činnost a mimosoudní řešení sporů vykonává, Česká obchodní inspekce u zprostředkovatelů a Energetický regulační úřad u držitelů licence (= dodavatelů).

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci (oddělení ADR). Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Nejzazší možností je zahájení soudního sporu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.3.2021 12:33, před 9 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.


V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.