Společnost


Hera Fashion Investment s.r.o.

Počet nahlášených stížností:116
Z toho za letošní rok:107
Stále v řešení:32
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 9 stížnostech.

#43229Nedodané zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 5 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
19.06.2020, před měsícem

Tereza Menclová

Znění stížnosti

Z objednávky dne 9. 4. 2020 doposud přišla pouze jedna položka ze šesti. Několikrát psán email s prosbou o info k objednávce a bez odpovědi.


Požadované řešení

Dodání zboží v nejbližším termínu nebo vrácení hrazené částky


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.6.2020 21:40, před měsícem

Pokud nebylo dodáno zboží v ujednaném množství, má spotřebitelka možnost uplatnit reklamaci. Při uplatnění reklamace může spotřebitelka žádat dodání chybějícího zboží nebo přiměřenou slevu (jejíž výše by odpovídala ceně za toto zboží). Nebude-li možné provést nápravu dodáním chybějícího zboží, má spotřebitelka možnost odstoupit od smlouvy.

Jelikož kupní smlouva byla uzavřena prostřednictvím prostředku umožňujícího komunikaci na dálku, má spotřebitelka také právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodu (tohoto práva může spotřebitelka využít i před tím, než jí bude zboží doručeno). Pokud spotřebitelka odstupuje od smlouvy, je povinna o tom informovat prodávajícího (v případě soudního sporu by musel spotřebitelka prokázat, že od smlouvy odstoupila) a vrátit prodávajícímu zboží. Prodávající je povinen vrátit spotřebitelce peněžní prostředky nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo od smlouvy odstoupeno. Nevrátil-li prodávající peněžní prostředky ve výše uvedené lhůtě, může spotřebitelka požadovat také zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.7.2020 14:52, před 11 dny

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.