Společnost


Hera Fashion Investment s.r.o.

Počet nahlášených stížností:116
Z toho za letošní rok:107
Stále v řešení:32
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 9 stížnostech.

#43243Nedodána objednávka,nevrácené peníze a přestávají komunikovat

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

1 měsíc 15 dnů 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.06.2020, před měsícem

Jana Hnízdilová

Znění stížnosti

Dobrý den.Na začátku dubna jsem si obje.dnala boty na svetomat.cz,předem jsem je zaplatila. Za dva měsíce nedorazily.Několikrát jsem se na svoji objednávku ptala,.A i když z počátku komunikovali a omlouvali se,tak po té co jsem objednávku stornovala,vyžádala vrácení peněz a zaslala jsem číslo účtu, tak už nekomunikují a táhne se to tři měsíce.Zaslala jsem několik emailů.Dále mi bylo doporučeno poslat dopis do vlastních rukou.Pokud ani to nepomůže, budu muset žádat o pomoc a řešit to jinak.


Produkt

Obj.č. 155417, částka 749, módní dámské sneakers bring boty bílé 38,


Požadované řešení

Vrátit peníze zpět na účet


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.6.2020 07:58, před měsícem

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok odstoupit od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.