Společnost


Globalmall s.r.o.

Počet nahlášených stížností:72
Z toho za letošní rok:6
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#43294Nevyřízená reklamace 1813427167

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 22 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.06.2020, před 10 měsíci

Ilona Hromadníková

Znění stížnosti

dekorace - vánoční sob
již druhá reklamace (první reklamace 22.1. 2019)
pro stejnou závadu (sob nesvítí celá dolní polovina)

Doposud nevyřízeno, zasláno 8.1. 2020


Požadované řešení

vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.6.2020 21:24, před 10 měsíci

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se podnikatel se spotřebitelkou nedohodne na lhůtě delší. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Dojde-li k podstatnému porušení smlouvy, má spotřebitelka právo od smlouvy odstoupit a žádat vrácení peněžních prostředků. Spotřebitelce doporučujeme, aby si uchovala všechny dokumenty prokazující, že reklamace byla uplatněna. Nevyřídí-li prodávající reklamaci včas, dopouští se rovněž přestupku, za který mu hrozí pokuta od České obchodní inspekce.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.9.2020 13:52, před 7 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.