Společnost


Studio Moderna s.r.o.

Počet nahlášených stížností:14
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#43298Nedodání zboží, společnost nereaguje, informace musím zjišťovat sama

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 15 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.06.2020, před 9 měsíci

Lenka Bičanová

Znění stížnosti

Dne 8. 6. jsem pro rodiče na e-shopu Dormeo objednala a hned (bohužel) zaplatila zboží (2 přikrývky a 2 přistýlky). Toho dne také přišel e-mail s potvrzením objednávky. Protože se ani po týdnu nikdo neozval a zboží nedorazilo, zavolala jsem 15. 6. na infolinku, kde můj dotaz ohl. dodání neuměli zodpovědět (!), a přepojili mě na jiné číslo (272 188 472). Tam mi bylo řečeno, že přistýlky nebyly skladem, ale už jsou a že v tomto týdnu (od 15. 6.) určitě zboží dorazí. Zboží nedorazilo, nikdo nás ani e-mailem neinformoval, proč tomu tak je. 23. 6. jsem opět volala na výše uvedené číslo. Bylo mi řečeno, že ani přistýlky, ani deky nejsou skladem (ještě před týdnem deky skladem byly) a že budou naskladněny od 8. 7. Paní na lince říkala, že neví, kdo mi dal informaci, že zboží už mělo k nám dorazit. Na mou odpověď, že hovor byl monitorován (jak bylo oznámeno na začátku hovoru), tak ať si to ověří, mi nebyla schopná odpovědět, působila však již naštvaně. Ptám se tedy, je toto seriózní jednání seriózního obchodu? Já myslím, že ne. Kromě jednoho e-mailu s potvrzením objednávky nás nikdo z Dormea neinformoval, že zboží není skladem nebo že se objednávka zdrží, považovala bych to za slušnost a pro nás tak za možnost rozhodnout se, zda zboží chceme, nebo odstoupíme od smlouvy. V poslední době, kdy je na trhu velké množství společností provozující růz. e-shopy, jsem se ještě nesetkala s takto neseriózním jednáním, zejm. s podáváním lživých a klamavých informací o zboží. Ale hlavně, že má firma peníze na účtě!


Produkt

Přistýlka Aloe Vera Orthocell 80x190 cm (2x); Dormeo antistresová deka 5,4 kg (2x)


Požadované řešení

Bylo by fajn, kdyby se společnost omluvila a nabídla kompenzaci v podobě slevy. Nevadí mi čekat na zboží delší dobu, ale vadí mi takovýto způsob jednání a obelhávání zákazníků a nekomunikace, kdy já vlastně nevím, zda zboží vůbec dostanu a kdy, obzvláště, když je již zaplacené. A ještě musím na vlastní náklady volat a zjišťovat, jak to vůbec se zbožím je. Jestliže jsou hovory monitorovány, jak je na infolince v úvodu hovorů oznámeno, pak je možné si dohledat lživou informaci, která mi byla v prvním telefonátu podána. Společnost by měla o objednaném zboží podávat informace automaticky a ne postupovat stylem "ticho po pěšině".


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.7.2020 12:38, před 8 měsíci

Pokud spotřebitel uhradil kupní cenu zboží, prodávající má povinnost zboží dodat. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky v přiměřené době po odstoupení, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobnívýzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.9.2020 10:50, před 6 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.