Společnost


Jana Gryc Přecechtělová

Počet nahlášených stížností:80
Z toho za letošní rok:43
Stále v řešení:8
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

84%
16%
Toto skore je založeno na 19 stížnostech.

#43299Zaplacené zboží -nedodané zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 25 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.06.2020, před 4 měsíci

Andrea Milotová

Znění stížnosti

Objednané zboží 7.6.2020 a stále bez odezvy ze strany prodávajícího,že by bylo zboží odeslané.Platba byla odeslána hned obratem ,na e-maily společnost nereaguje,telefon neexistuje! Takové jednání ze strany prodávajícího je nekorektní!Pokud společnost nebude řešit ,bude věc předána k dalšímu šetření!Požaduji ze strany prodávajícího o okamžité řešení situace.


Produkt

Číslo objednávky 2335


Požadované řešení

Vracení celé peněžní částky


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.6.2020 20:51, před 4 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
15.7.2020 10:00, před 3 měsíci

Částka za nedodané zboží byla paní spotřebitelce vrácena. S pozdravem Gryc

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.7.2020 10:36, před 3 měsíci

Stížnost tedy přeřazujeme na spotřebitelku a žádáme ji, aby informaci potvrdila a stížnost uzavřela.

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.8.2020 14:57, před 2 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Andrea Milotová

Uzavření stížnosti

Publikováno
18.8.2020 15:06, před 2 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Vyřešeno ,zboží nakonec bylo dodáno.Děkuji