Společnost


#EXPERT4YOU s.r.o.

Počet nahlášených stížností:147
Z toho za letošní rok:74
Stále v řešení:12
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#43319Nedodané a zaplacené zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 2 dny 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
24.06.2020, před 5 měsíci

Eliška Schafferová

Znění stížnosti

Dne 19.4.2020 jsem uskutečnila objednávku zboží na internetovém obchodě icell.cz. Objednávka byla placena předem na účet tento den.
Cca po měsíci jsem kontaktovala obchod pomocí emailu, na který mi do dnešního dne nikdo neodpověděl. Dále jsem zkoušela uvedené telefonní číslo, které již neexistuje.
Tudíž sem tedy přišla o 347,-. Doufám, že s mojí a dalšími stížnostmi někdo něco udělá.


Produkt

č. objednávky: 1019011688- ochranné sklo a silikonový kryt na mobilní telefon


Požadované řešení

Požaduji okamžité vrácení peněz na účet.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.6.2020 13:14, před 5 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok odstoupit od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje doda-tečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.7.2020 15:17, před 4 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.