Společnost


KM Solutions s.r.o.

Počet nahlášených stížností:10
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#4332Neproplacení vystaveného dobropisu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

6 měsíců 15 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.09.2014, před 6 lety

Luboš Rous

Znění stížnosti

firmou KM Solutions byl dodán mobilní telefon. V záruční době začal vykazovat poruchy a byl předán autorizovanému servisu k opravě. tam došlo ke zjištění, že tel. je staršího data prodeje v cizině, ale nám byl prodán jako nový. přístroj byl odeslán prodejci ten a po mnohých urgencích vystavil dobropis, který ovšem stále neplatí a na další výzvy nereaguje. Dobropis byl vystaven 14.3.2014.


Produkt

mobilní telefon HTC Desire Z


Požadované řešení

zaplatit dlužnou částku


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.9.2014 15:17, před 6 lety

Došlo-li ke zrušení smlouvy, spotřebitelka má právo na vrácení zaplacených finančních prostředků. Nesplněním této povinnosti ve stanovené lhůtě se společnost ocitla v prodlení. Nyní doporučujeme spotřebitelce, aby prodávajícímu zaslala tzv. předžalobní výzvu dle ustanovení § 142a občanského soudního řádu. Výzva musí být prodávajícímu záslána min. 7 dní před podáním žaloby. Po marném uplynutí lhůty je možné podat návrh na vydání platebního rozkazu u příslušného soudu. Výzvu dopručujeme zaslat doporučeně, nejlépe s dodejkou.

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.3.2015 13:54, před 6 lety

Společnost KM Solutions s.r.o. byla o podáné stížnosti informována a byla jí dána možnost reakce. Bohužel doposud neprojevila zájem se ke stížnosti vyjádřit, proto jsme se rozhodli případ uzavřít z důvodu nereakce podnikatele. Případné spory mohou být tedy řešeny pouze v soudním řízení, nikoliv prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz, která je založena na principu dobrovolnosti.


Luboš Rous

Uzavření stížnosti

Publikováno
31.3.2015 13:54, před 6 lety

Hodnocení: