Společnost


Jana Gryc Přecechtělová

Počet nahlášených stížností:80
Z toho za letošní rok:43
Stále v řešení:8
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

84%
16%
Toto skore je založeno na 19 stížnostech.

#43329Nedodané uhrazené zboží - obchod nekomunikuje

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 25 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
24.06.2020, před 4 měsíci

Jaroslav Hrych

Znění stížnosti

18.6.2020 objednané skladové zboží, ihned zaplacené. Žádný email o dodání zboží ani žádná zpráva z obchodu. Telefon vypnutý, žádná odezva na email. Dávám šanci do konce týdne, poté podávám trestní oznámení.


Produkt

Objednávka 002349


Požadované řešení

Dodání zboží.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.6.2020 20:09, před 4 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Pokud podnikatel neposkytne České obchodní inspekci součinnost, má tento úřad možnost udělit podnikateli pokutu za přestupek. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Reakce společnosti

Publikováno
14.7.2020 14:07, před 3 měsíci

Dobrý den,

bohužel jsme nestihla lhůtu poskytnutou od spotřebitele, ale platba již byla vrácena. Gryc

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.7.2020 15:34, před 3 měsíci

Stížnost tedy přeřazujeme na spotřebitele a žádáme ho o potvrzení informace a uzavření případu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.8.2020 14:02, před 2 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Jaroslav Hrych

Uzavření stížnosti

Publikováno
19.8.2020 14:20, před 2 měsíci

Hodnocení: