Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

Počet nahlášených stížností:119
Z toho za letošní rok:23
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#43358Zrušení plné moci, odstoupení od smlouvy

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

8 měsíců 27 dnů 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
25.06.2020, před rokem

Roman Martinka

Znění stížnosti

Dne 27.5.2020 jsme zaslali společnosti CVŘ a.s. Doporučený dopis s odvoláním plné moci a zrušením smlouvy o zastupování mé maminky.

Jelikož od února tohoto roku, kdy údajně, při telefonickém hovoru se zástupcem CVŘ a.s., souhlasila se zastupováním, nebyla dostatečně informována, nedostala žádné písemné podklady o této smlouvě, nemohla ji v zákonem dané lhůtě vypovědět.

Při telefonickém dotazu na informační linku, se zástupce společnosti prořekl, že všechny podklady mají od společnosti Česká srovnávací s.r.o. se kterou jsme odstoupení od smlouvy a zrušení plné moci řešili v roce 2019.

Do dnešního dne nepřišla žádná odpověď od společnosti CVŘ a.s. a díky tomu společnost LAMA energy a.s. odmítá vyhovět výpovědi smlouvy uzavřené společností CVŘ a.s.


Požadované řešení

Žádáme o výmaz veškerých osobních údajů z registru společnosti, zrušení smlouvy, zrušení plné moci a bezplatné vypořádání s novým dodavatelem energií vybraným CVŘ a.s. (LAMAenergy). Chci setrvat u svého stávajícího dodavatele energií, se kterým jsem spokojena, nechci přecházet k jinému dodavateli ani mu nemíním platit pokuty za odstoupení od smlouvy, kterou jsem s ním ani neuzavřela.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.6.2020 10:14, před rokem

Podnikatel má povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Spotřebitel by mohl namítat neplatnost přihlášky, neboť byl druhou stranou uveden v omyl o rozhodující okolnosti.

Dozor nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušila svou zákonnou povinnost, má možnost obrátit se s podnětem k tomuto úřadu. Více o podání na www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy. Zároveň je ale vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc.

Uzavře-li spotřebitel smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu, může ji navíc vypovědět bez udání důvodu do 15 dnů od zahájení dodávek. Zákon garantuje spotřebiteli možnost zrušit smlouvu bez jakékoliv sankce.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.3.2021 12:27, před 9 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.


V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.