Společnost


DER Touristik CZ a.s.

Počet nahlášených stížností:206
Z toho za letošní rok:32
Stále v řešení:28
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#4339Neuznaná reklamace zájezdu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

9 měsíců 14 dnů 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
17.09.2014, před 9 lety

Kateřina Rollová

Znění stížnosti

Dobrý den, do cestovní kanceláře jsme zaslali tento dopis s přiloženými fotografiemi ( které mohu doložit i Vám), ovšem bylo nám sděleno, že delegátka jednala správně, údajně vše nahlásila, což není pravda, nikomu se nic z její uniciativy co se týče pokojů nezměnilo, až z každodenního docházení na recepci za peníze. Z jednání ze strany společnosti jsme velmi zklamáni.


Vážení,
obracím se na vás s reklamací služeb poskytnutých na základě cestovní smlouvy
č. 120100885 uzavřené dne 1. 8. 2014 na cestovní služby spojené se zájezdem do hotelu Soviva Resort****, Tunisko, Monastir v době trvání od 9. 8. 2014 do 17. 8. 2014 z důvodu celkové nespokojenosti se zájezdem.

Ve své reklamaci se odvolávám na následující legislativu:
• Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb., (§ 55, 56, 852a a násl.)
• Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, č. 159/1999 Sb.
• Směrnice Rady 1990/314/EHS ze dne 13. června 1990, o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy

Celkové shrnutí zájezdu:
Zájezd jsme vybírali velmi pečlivě, protože nám velmi záleželo na tom, abychom po náročném období strávili příjemnou dovolenou. Zvolili jsme renomovanou cestovní kancelář, pročetli jsme recenze na internetu a zvolili výše uvedený zájezd. Velmi obtížně lze bez emocí vyjádřit zděšení, které jsme prožívali, když jsme vstoupili do pokoje číslo 388, který nám byl přidělen.

1) Z balkonu výhled na špínu a velký transformátor, který neúnosným způsobem hučel. Tento fakt znemožňoval využití balkonu, ať už k větrání či posezení.
2) Zásadním problémem byla nefunkční klimatizace. Několikrát jsme na recepci žádali opravu, až po několikeré urgenci nám poslali opraváře, který nic nevyřešil a se slovy že klimatizace funguje odešel. Znovu jsme několikrát urgovali na recepci, na jejím ovládání chyběl kryt, tudíž nebylo ani vidět, co k čemu slouží.
Další závady znemožňující plnohodnotné využití služeb zájezdu:
3) Na pokoji vytrhané zásuvky ze zdí, v koupelně u fenu, který ani nefungoval, dále od televize. Opět jsme žádali zjednání nápravy na recepci, poslali opraváře, který ale opět nic neopravil.
4) Po pokoji lezli neustále mravenci.
5) Sprchový kout byl plesnivý.

6) Neuspokojivé služby delegátky CK:

Druhý den na informační schůzce s delegátkou jsme ji o neuspokojivém stavu našeho pokoje informovali. Bylo nám sděleno, že pokoje předtím viděla a máme čekat. Nebylo nám sděleno dle mého názoru ani mnoho informací o hotelu, pouze jsme byli odkázáni na nástěnku, kde vše najdeme (například jsme postrádali informace o tom, kde se nachází druhý bazén, jak si půjčit věci na minigolf, ani kudy se dostaneme na pláž). Šokovala nás odpověď ohledně mravenců na pokoji: ať jsme rádi, že tam nejsou šváby. Upřímně si myslím, že delegát by se měl snažit lidi uklidnit a snažit se věci vyřešit a důkladně informovat. Výměnu nevyhovujícího pokoje ani nic jiného delegátka nevyřešila.

Pokoj nám byl vyměněn až po několika dnech, ve středu 13. 8. 2014, a to za poplatek. Stalo se tak po naší každodenní urgenci, kdy jsme si sami docházeli na recepci. Do této doby byla naše dovolená noční můrou.

Ani druhý pokoj (číslo 2069) ovšem nebyl dokonalý, v koupelně se rozprostírala plíseň nad toaletou, která zapáchala. Fen na tomto pokoji sice fungoval, ovšem po prvním použití začal jiskřit a smrděl spálením, proto jsme jej dále pro jistotu nepoužívali.

7) Stravování formou All-inclusive bylo naprosto nevyhovujícící a neodpovídající standardu nabízené služby.
Největším problémem bylo pití. Při obědech a večeřích, kdy jej roznášeli číšníci a nebyla jiná možnost přístupu k pití, člověk se k pití buď vůbec nedostal (pokud tedy nezachrastil penězi) nebo dostal pití až po jídle. Neustále něco chybělo – nádobí, příbory, atd. U snídaní přeslazené šťávy, nikde žádná obyčejná voda.

V Tunisu jsme já i přítelkyně byli již několikrát a nikde jsme se ani jeden s ničím podobným nesetkali. Za nejzávažnější problém v období tropických teplot považuji to, že si nebylo nikde možné natočit nějaké pití bez čekání dlouhých front. Hotel nabízenou úrovní služeb neodpovídá 4*. I v méně hvězdičkovém hotelu (například tento http://www.etravel.cz/tunisko/tunisko/hammamet/hotel-club-el-bousten?utm_campaign=ppcbee+%7C+Bee+Etravel+hotely#utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_content=CLUB+EL+BOUSTEN+4501&ppcbee-adtext-variant=Z%C3%A1jezdy+-+cena) byly služby mnohem lepší a celkově dovolená bez problémů. Nikde jinde jsme se také nesetkali s tak nepříjemným chováním personálu.

Výše uvedené nedostatky dokládám přiloženými fotografiemi.Předem Vám děkuji za vyřízené mé žádosti.

V příloze přikládám fotografie dokumentující stav ubytování.
S pozdravem Jiří Eret
Kateřina Rollová


Produkt

zájezd Tunisko- Soviva Resort


Požadované řešení

Pokažený dojem z dovolené nelze vyvážit penězi, lze jej ale alespoň částečně kompenzovat. Předpokládám, že tento zájezd je pouhým nedopatřením a vaše cestovní kancelář svou reputaci napraví důstojným vypořádáním se s uvedenými nedostatky, a především nápravou uvedeného. Očekávám refundaci minimálně 40 % ze zaplacené částky zájezdu a doufám, že nebudeme nuceni obracet se jako zákazníci na příslušné instituce a média, a tím ztrácet další čas.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.9.2014 09:55, před 9 lety

Pořadatel odpovídá dle § 2552 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, spotřebiteli za splnění povinností ze smlouvy o zájezdu bez zřetele na to, zda v rámci zájezdu poskytují jednotlivé služby cestovního ruchu jiné osoby. Při porušení povinnosti, za niž odpovídá, nahradí pořadatel zákazníkovi vedle škody na majetku také újmu za narušení dovolené, zejména byl-li zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen.
Nemá-li zájezd vlastnosti, o nichž pořadatel zákazníka ujistil nebo které zákazník vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, zajistí pořadatel nápravu, pokud si nevyžádá neúměrné náklady. Nezjedná-li pořadatel nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou mu zákazník určí, může si zákazník zjednat nápravu sám a pořadatel mu nahradí účelně vynaložené náklady.
Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník dle § 2540 občanského zákoníku právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Nevytkl-li zákazník vadu zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, soud mu právo na slevu z ceny nepřizná, jestliže pořadatel namítne, že zákazník své právo neuplatnil ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu ani u něho, ani u osoby, která uzavření smlouvy zprostředkovala.
Pro výpočet výše nároku je možné využít tzv. Frankfurtskou tabulku slev. Tabulka není právně závazná, jedná se spíše o pomocné vodítko. Zde je k dispozici ke stažení Frankfurtská tabulka slev: http://www.dtest.cz/clanek-3723/jak-spravne-reklamovat-vady-zajezdu.
Pokud společnost bude trvat na zamítnuté reklamaci, bude nutné domáhat se slevy soudní cestou.

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.7.2015 15:14, před 8 lety

Společnost EXIM TOURS a.s. byla o podané stížnosti informována, doposud však neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. Případný spor tak bude možné řešit pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.