Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

Počet nahlášených stížností:97
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:12
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#43399Zrušení výběrového řízení

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 16 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
28.06.2020, před 8 měsíci

Miroslava Fleková

Znění stížnosti

V lednu 2020 mě navštívil zástupce společnosti Centrální výběrová řízení a nabídl mi, že pro mne vyberou finančně výhodnějšího dodavatele el.energie a plynu, než mám dosud. Protože žiju sama a jsem v důchodu, tak jsem mu podepsala plnou moc. V březnu se mi ohlásila fy LAMA jako vítěz výběrového řízení.Po prozkoumání jejich cenového ujednání mi bylo jasné, že se o žádnou úsporu nejedná, ba právě naopak. Ihned jsem zahájila korespondenci jak s LAMA, tak i CVŘ o dostoupení od smlouvy.LAMA mi sdělila, že výpověď uzná za platnou pouze v případě, že spol.CVŘ uzná své pochybení. Společnost CVŘ však na mé doporučené dopisy s žádostí o ukončení smluvního vztahu nijak nereaguje ani po 30-ti denní lhůtě.


Požadované řešení

Žádám o výmaz veškerých mých osobních údajů z registru společnosti Centrální výběrová řízení, zrušení plné moci a bezsankční odstoupení od smlouvy s firmou LAMA. Chci zůstat u svého současného dodavatele energií, kterým je společnost Innogy.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.7.2020 15:09, před 7 měsíci

Podnikatel má povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Spotřebitel by mohl namítat neplatnost přihlášky, neboť byl druhou stranou uveden v omyl o rozhodující okolnosti.

Dozor nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušila svou zákonnou povinnost, má možnost obrátit se s podnětem k tomuto úřadu. Více o podání na www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy. Zároveň je ale vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc.

Uzavře-li spotřebitel smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu, může ji navíc vypovědět bez udání důvodu do 15 dnů od zahájení dodávek. Zákon garantuje spotřebiteli možnost zrušit smlouvu bez jakékoliv sankce.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.9.2020 14:25, před 6 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.