Společnost


DAMAINVEST s.r.o.

Počet nahlášených stížností:335
Z toho za letošní rok:261
Stále v řešení:22
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#43415Nedodané a zaplacené zboží

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

3 dny 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
29.06.2020, před 4 dny

Renáta Kameníčková

Znění stížnosti

Na základě zálohové Faktury - Daňový doklad č. 2020064445, vystavené společností Damainvest s.r.o., Rybná 716/24, 11000 Praha, byla dne 21.4.2020 provedena její úhrada. Ke dnešnímu dni 29.6.2020 mi nebylo zboží dodáno a telefonní číslo uvedené na faktuře neexistuje.


Produkt

internetový nákup


Požadované řešení

požaduji vrácení provedené platby


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.6.2020 22:36, před 4 dny

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok odstoupit od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.