Společnost


Jan Alt (prevence2020.cz)

Počet nahlášených stížností:72
Z toho za letošní rok:72
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#43456Nevrácená částka za část nedodaného zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 2 dny 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
30.06.2020, před 5 měsíci

Petra Chalašová

Znění stížnosti

Dne 23.3.2020 jsme přes internet objednali 3x ústní roušky v balení po 50ks a 1x antibakteriální ubrousky. Částku jsme bankovním převodem zaplatili předem. Po urgencích nakonec roušky dorazily, nicméně antibakteriální ubrousky ne. Byli jsme dodavatelem upozorněni na nedodání antibakteriálních ubrousků s tím, že částka za ně nám bude vrácena zpět na účet. I po dvou upozorněních částka ve výši 210,- Kč stále nedorazila.


Produkt

1x antibakteriální ubrousky 50ks, 75% alcohol, objednávka 2020032349


Požadované řešení

Žádáme vrácení částky 210,- Kč


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.7.2020 16:17, před 4 měsíci

Odstoupila-li spotřebitelka od kupní smlouvy, společnost je povinná vrátit jí zaplacené peněžní prostředky včetně nákladů na dodání nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Nesplněním této povinnosti ve stanovené lhůtě se společnost ocitá v prodlení a spotřebitelka může požadovat i úroky z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. Spotřebitelce doporučujeme, aby si doklady prokazující odstoupení uschovala.

Pokud bude podnikatel nadále v prodlení, doporučujeme spotřebitelce, aby mu zaslala tzv. předžalobní výzvu dle ustanovení § 142a občanského soudního řádu a vyzval ho k plnění ve lhůtě, která nesmí být kratší než 7 dnů před případným podáním žaloby k soudu.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Pokud podnikatel neposkytne České obchodní inspekci součinnost, má tento úřad možnost udělit podnikateli pokutu za přestupek. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.9.2020 18:13, před 3 měsíci

Podnikatel nevyužil možnosti na stížnost reagovat. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.