Společnost


Generali Česká pojišťovna a.s.

Počet nahlášených stížností:90
Z toho za letošní rok:17
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

33%
67%
Toto skore je založeno na 12 stížnostech.

#43498Neuznaná pojistná událost

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 20 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
02.07.2020, před 5 měsíci

Miloš Hlava

Znění stížnosti

Po autonehodě jsme oba řidiči byli viní, ale právní odd. pojišťovny naznalo,
že já jsem byl vinen o něco více a pojistné plnění zamítlo.
U Generali má dopravní společnost Anexia Rakovník pojištěny všechny vozidla a jejich služební auto mě nabouralo.


Požadované řešení

Pokud jsme byli obá viní, měly by z povinného ručení zaplatit škodu obě pojišťovny.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.8.2020 10:55, před 4 měsíci

Pokud byla způsobena škoda vozidlem třetí osoby, má poškozený právo na náhradu škody od pojišťovny, se kterou má škůdce uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Nahrazuje se skutečná škoda. Skutečnou škodou je újma spočívající ve zmenšení majetku poškozeného vyjádřitelná v peněžité částce, kterou je nutno vynaložit na navrácení do stavu před poškozením. Účelem zavedení povinného ručení je zajistit poškozenému plnou náhradu skutečné škody.

Rozsah náhrady škody proto musí zohlednit výši všech nutných prostředků, které byl poškozený nucen vynaložit k obnovení původního majetkového stavu. Nelze přenášet povinnost k úhradě nákladů na uvedení věci do původního stavu na poškozeného a neodůvodněně jej znevýhodňovat oproti škůdci. Náhrada by měla být tedy v takové výši, aby bylo možné věc uvést do stavu před pojistnou událostí.

Pokud spotřebitel s likvidací pojistné události nesouhlasí, měl by nesouhlas se šetřením pojistné události zaslat pojišťovně a požadovat znovu prošetření případu. Více o dané problematice je možné vyhledat na následujícím webovém odkazu www.dtest.cz/clanek-3309/nesouhlas-s-kracenim-pojistneho-plneni-z-povinneho-ruceni.

Nebude-li spotřebitel se svou argumentací úspěšný, bude vhodné vyhledat právní služby a obrátit se na příslušný soud, případně je možné vymáhat škodu i po samotném škůdci.

Reakce společnosti

Publikováno
4.8.2020 13:44, před 4 měsíci

Vážený pane Hlavo,

děkujeme za Váš podnět, který rádi prověříme.

Abychom mohli případ řádně prošetřit, prosíme Vás o doplnění čísla pojistné události na jeden z níže uvedených kontaktů:

e-mail: stiznosti@generaliceska.cz
pošta: Generali Česká pojišťovna a.s., Kancelář ombudsmana, P. O. Box 305, 659 05 Brno

S ohledem na ochranu osobních údajů a dále na povinnost mlčenlivosti, která je nám zákonem o pojišťovnictví uložena, Vám bude v co nejkratším možném termínu zaslána odpověď na Vaše kontaktní údaje.

S pozdravem

Kancelář ombudsmana
Generali Česká pojišťovna a.s.

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.9.2020 10:23, před 3 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Miloš Hlava

Reakce spotřebitele

Publikováno
13.9.2020 10:42, před 2 měsíci

Dobrý den,číslo pojistné události jsem poslal, ale žádné vyjádření zatím nedošlo.
Proto prosím o pokračování v případu.

Děkuji M. Hlava

Reakce společnosti

Publikováno
14.9.2020 09:11, před 2 měsíci

Vážený pane Hlavo,

je nám líto, avšak nedaří se nám žádnou komunikaci od Vás zaslanou na kontakty Kanceláře ombudsmana dohledat.

Ve chvíli, kdy obdržíme nový případ k prošetření, odchází klientovi potvrzení o přijetí, ve kterém je uvedeno č.j. pod kterým je záležitost řešena.

Jestliže Vám bylo tedy takové potvrzení doručeno, prosíme Vás o uvedení čísla jednacího, či znovu čísla pojistné události prostřednictvím dTestu.

Vážený pane Hlavo, předem děkujeme za Vaši spolupráci.

S pozdravem

Kancelář ombudsmana
Generali Česká pojišťovna a.s.


Miloš Hlava

Reakce spotřebitele

Publikováno
23.9.2020 11:16, před 2 měsíci

Dobrý den, posílám tedy znovu číslo pojistné události 7404726.

Děkuji M. Hlava

Reakce společnosti

Publikováno
23.9.2020 13:36, před 2 měsíci

Vážený pane Hlavo,

děkujeme za zaslání čísla pojistné události, na základě kterého přistupujeme k prošetření Vašeho podnětu.

S ohledem na ochranu osobních údajů a dále na povinnost mlčenlivosti, která je nám zákonem o pojišťovnictví uložena, Vám bude v co nejkratším možném termínu zasláno vyjádření na Vaše kontaktní údaje.

S pozdravem

Kancelář ombudsmana
Generali Česká pojišťovna a.s.

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme prostřednictvím e-mailové adresy stiznosti@generaliceska.cz Rovněž nás můžete písemně kontaktovat na naší korespondenční adrese Generali Česká pojišťovna a.s., Kancelář ombudsmana, P.O.Box 305, 659 05 Brno.

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.10.2020 10:19, před měsícem

Opět žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.11.2020 17:58, před 3 dny

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.