Společnost


Jan Alt (prevence2020.cz)

Počet nahlášených stížností:72
Z toho za letošní rok:72
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#43518OBCHODNÍ SPOLEČNOST NEREAGUJE

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 7 dnů 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
03.07.2020, před 5 měsíci

Alois Souček

Znění stížnosti

Dne 17.3. v e-schopu objednána dodávku zboží - respirátorů v hodnotě 3375,-Kč (vč. dopravy), týž den byly částka uhrazena platbou z mého účtu.
Číslo kupní smlouvy - 2020031721
Platba hodnoty zboží na účet č. 123-1472140217 / 0100
Dne 2.4. 2020 - Objednané zboží ještě nebylo dodáno. Požádal jsem o zrušení kupní smlouvy a vrácení uhrazené částky zpět na můj účet.
Dnes 3.7.2020 - obchod na žádost nezareagoval. Kupní smlouva nebyla nezrušena, zboží není dodáno a vrácení uhrazené částky neproběhlo.

Na telefonním čísle +420 601548836 uvedeném na stránkách obchodu je přeplněna schránka pro záznam hovorů.


Produkt

V


Požadované řešení

Zrušení kupní smlouvy a vrácení uhrazené dlužné částky.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.8.2020 14:14, před 4 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Pokud podnikatel neposkytne České obchodní inspekci součinnost, má tento úřad možnost udělit podnikateli pokutu za přestupek. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.9.2020 21:57, před 3 měsíci

Podnikatel nevyužil možnosti na stížnost reagovat. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.