Společnost


Leo Express Global a.s.

Počet nahlášených stížností:10
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#43551Klamání spotřebitele

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

6 dnů 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
06.07.2020, před rokem

Jiří Hovorka

Znění stížnosti

Dobrý den,
31.5.2020 jsem se registroval u LEO express a vložil první platbu na účet.

Registraci předcházela informace z pobočky, kde mi bylo sděleno, že lze přes rezervační systém objednávat také jízdenky na všechny spoje dopravce Flixbus.

Když jsem si chtěl jízdenku koupit, nebyla cesta nalezena.

Kontaktoval jsem zákaznickou linku s konkrétním dotazem a bylo mi doporučeno přesněji zadávat počáteční a cílové místo.

I přesto spoj nebyl nalezen. Na následný dotaz mi LEO express odpověděl, že lze nakupovat pouze jízdenky na část spojů dopravce Flixbus a nikoliv na všechny spoje. Přitom do té doby jsem měl jak z pobočky, tak od zákaznické linky jinou informaci.

Neprodleně poté jsem kontaktoval LEO express s požadavkem na vrácení předplaceného kreditu, neboť došlo ke klamání spotřebitele a vložené prostředky není možné reálně čerpat.

Jak vyplývá z podaných stížností #28044 #34997 #37099 #37649 #39820 #40005, má problémy s komunikací s touto přepravní společností více poškozených.

Pochybení LEO express přiznal, omluvil se za ně, ale kredit nevrátil.

Připojuji komunikaci s přepravní společností.


Produkt

Smile Club účet, nákup 1000 leo kreditů.


Požadované řešení

Vrácení kreditu zpět na bankovní účet.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.7.2020 11:48, před rokem

Podnikatel má povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Spotřebitel by mohl namítat neplatnost uzavřené smlouvy, pokud byl druhou stranou uveden v omyl o rozhodující okolnosti.

Dozor nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušila svou zákonnou povinnost, má možnost obrátit se s podnětem k tomuto úřadu. Více o podání na www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Reakce společnosti

Publikováno
9.7.2020 11:55, před rokem

Vážený pane Hovorko,

Vaší zkušenosti je mi líto, bohužel se vrácení leo kreditů řídí Pravidly věrnostního programu Smile club, kde je lhůta na odstoupení od smlouvy o zakoupení poukazu bez udání důvodu 14 dnů. Vaše žádost byla obdržena až 21.6., tedy 3 týdny od nákupu kreditů. V souvislosti s pandemií COVID-19 a postupném obnovování provozu nejsou bohužel s technických důvodů stále obnoveny všechny spoje Flixbus v našem rezervačním systému.
V této souvislosti chápeme, že službu jsme vám nemohli poskytnout v celém rozsahu v souvislosti s pandemií, a proto vaší žádost schvaluji a finanční prostředky vám budou vyplaceny během 30 dnů na váš bankovní účet.

Jakub Vyskočil
Customer Care manager


Jiří Hovorka

Reakce spotřebitele

Publikováno
9.7.2020 20:52, před rokem

Souhlasím s výsledkem.

S ohledem na jednoznačnost řešení skutkově shodných případů žádám dTest o vyjádření, zda podle legislativy postačuje pro vrácení kreditu na účet omezení možnosti čerpání předplaceného kreditu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.7.2020 09:45, před rokem

Není nám zcela jasná otázka spotřebitele. Pokud míří na to, zda je pro vrácení peněz dostatečným důvodem skutečnost, že nebylo možné čerpat předplacený kredit způsobem, který byl dopravcem deklarován, potom je dle našeho názoru odpověď ano. Při situaci popsané spotřebitelem by mělo být možné buď od smlouvy odstoupit pro její podstatné porušení podle § 2002 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nebo by smlouva měla rovnou zaniknout dle § 2006 občanského zákoníku pro následnou nemožnost plnění.

Obě varianty potom mají za následek vrácení peněz.

Vzhledem k tomu, že došlo k dohodě na vyřešení případu, stížnost uzavíráme.