Společnost


COMFORT ENERGY s.r.o.

Počet nahlášených stížností:87
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

85%
15%
Toto skore je založeno na 28 stížnostech.

#43662Neuznané odstoupení od telefonické změny smlouvy

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 8 dnů 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.07.2020, před 11 měsíci

Václav Šimeček

Znění stížnosti

Byl jsem telefonicky kontaktován dodavatelem elektřiny ohledně změny smlouvy.Žádal jsem o zaslání písemné zprávy, z důvodu porovnání mezi novou nabídkou CE PRIM 36 a stávajícím a platným tarifem EXCELENT.Bylo mi řečeno,že od telefonického ujednání mohu po zaslání písemné informace odstoupit. Dne 19.06.2020 jsem poslal "Odstoupení od smlouvy", kterou dodavatel obdržel dne 22.06. a 23.06. bylo napsáno "Zamítnutí na mé odstoupení", které jsem obdržel dne 03.07.2020. Na otázku: "jak je možné, že po napsání k doručení bylo zapotřebí 11 dnů" byla odpovdˇ: "to my nemůžeme ovlivnit". Dá se to ovlivnit tím, že se za poštovné zaplatí 25 Kč, jako jsem to udělal já. Dne 03.07. jsem poslal E-Mail s textem: ""Nesouhlasím s novou nabídkou a změnou tarifu EXCELENT za tarif PRIM a od této tak zvané smlouvy, bez mého podpisu odstupuji". Žádám tímto o korekturu Vašeho zamítnut a potvrzení příjmu mého nesouhlasu s ujednáním. Dne 09.07.jsem obdržel Mail s textem: "dovolujeme si Vás informovat, že na zamítavém stanovisku nadále trváme.


Produkt

Produkt Excelent změněn za CE PRIM 36


Požadované řešení

Uznání mého "Odstoupení od změny smlouvy"


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.8.2020 13:45, před 11 měsíci

V případě, že dodavatel energií oznámí zákazníkovi zvýšení ceny energií nejpozději třicátý den přede dnem účinnosti zvýšení ceny a současně zákazníka poučí o jeho právu na odstoupení od smlouvy, pak má zákazník dle ustanovení § 11a odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, právo na odstoupení od smlouvy o dodávkách energií nejpozději desátý den přede dnem zvýšení ceny. Pokud byla zachována tato lhůta, musí dodavatel odstoupení od smlouvy o dodávkách energie akceptovat bez jakékoliv sankce. Jde však o odstoupení od celé smlouvy, nikoliv jen od změny smlouvy.

Pokud však dodavatel energií zákazníka předem neinformuje o zvýšení ceny energií, či jej informuje nesprávně, pak má zákazník právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu do 3 měsíců od data zvýšení ceny.

V případě zasílání odstoupení od smlouvy poštou je lhůta zachována, pokud je odstoupení zasláno poslední den lhůty. Nezáleží tedy na tom, kdy společnosti přišlo či kdy jej převzala.

V případě sporu s dodavatelem má spotřebitel možnost obrátit se na Energetický regulační úřad, který rozhoduje spory mezi zákazníkem a společností (více informací je možné vyhledat na webové adrese www.eru.cz/cs/informacni-centrum).

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.10.2020 17:11, před 8 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.