Společnost


Allianz pojišťovna, a.s.

Počet nahlášených stížností:84
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#43709Vyřízení škodné události 2020003618

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 1 den 14 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
13.07.2020, před 3 lety

Petra Fridrichova

Znění stížnosti

20.12. 2019 se stala v Německu ve Würzburgu dopravní nehoda a stále jsme nebyli odškodněni. Když si zavolám na německou Allianz tam mi nic neřeknou, protože to řeší Česká Allianz a tady mi na telefonní lince řeknou,že čekají na německou Allianz. Už jsem 7 měsíců bez auta a na jiné nemám.


Požadované řešení

Prosím o urychlení vyřízení škodné události


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.7.2020 07:17, před 3 lety

Společnost je povinna zahájit bez zbytečného odkladu po oznámení pojistné události šetření nutné ke zjištění existence a rozsahu její povinnosti plnit. Šetření je skončeno sdělením jeho výsledků spotřebitelovi. Na žádost spotřebitele mu společnost v písemné formě zdůvodní výši pojistného plnění, popřípadě důvod jeho zamítnutí.

Nelze-li ukončit šetření nutná k zjištění pojistné události, rozsahu pojistného plnění nebo k zjištění osoby oprávněné přijmout pojistné plnění do tří měsíců ode dne oznámení, společnost spotřebitelovi sdělí, proč nelze šetření ukončit. Požádá-li o to spotřebitel, sdělí mu společnost důvody v písemné formě. Společnost poskytne spotřebitelovi, který uplatňuje právo na pojistné plnění, na jeho žádost na pojistné plnění přiměřenou zálohu (to neplatí, je-li rozumný důvod poskytnutí zálohy odepřít).

K mimosoudnímu řešení sporů mezi pojišťovnou a spotřebitelem v neživotním pojištění je příslušná Česká obchodní inspekce. Českou obchodní inspekci lze kontaktovat na adrese: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz. Podmínkou zahájení postupu mimosoudního řešení sporu před Českou obchodní inspekcí je skutečnost, že se spotřebitelovi nepodařilo vyřešit spor přímo s pojišťovnou.

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.9.2020 13:00, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.