Společnost


ŠKODA AUTO a.s.

Počet nahlášených stížností:50
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#43718Hučení motoru v eco režimu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 3 dny 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.07.2020, před 2 lety

Jan Jaroš

Znění stížnosti

Jsem čerstvým majitelem auta ŠKODA Scala typ NW14K5 , VIN: TMBEK6NW0 s najetými 651 km.
Při zařazené 4 - 6 se v režimu eco objeví hučení o nízké frekvenci a vibrace motoru. Toto dnes potvrdil i servis Louda Auto Choťánky s tím, že všechny diagnostikované funkce jsou v pořádku a že takto hučí všechny Scaly (no to snad ne?!). Žádám o vaše písemné stanovisko s návrhem na odstranění této vady. Nechce se mi věřit, že by renomovaný výrobce mohl na trh pustit v sérii takto se chovající auto. A nebo se pletu?

V úctě a očekávání
Ing. Jan Jaroš


Požadované řešení

Odstranění vady.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.7.2020 07:39, před 2 lety

Ustanovení § 2161 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, stanovuje případy, kdy je věc vadná. Za vadu věci se bude považovat, pokud věc nebude mít vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné. Věc bude také vadná, pokud se nehodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá. Věc také musí odpovídat jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze.

Pokud se na vozidle projeví vada v průběhu 24 měsíců od převzetí vozu, má spotřebitel možnost jej reklamovat u prodávajícího, u kterého vůz zakoupil.

V případě, že se jedná o oprávněnou reklamaci má prodávající povinnost dle § 2169 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vadu odstranit (buď opravou, nebo výměnou věci za nový kus), není-li odstranění vady možné, pak má spotřebitel nárok od smlouvy odstoupit. Nemá-li spotřebitel zájem od smlouvy odstoupit, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny vozu.

Prodávající je podle § 19 odst. 3 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinen reklamaci včetně odstranění vady vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Spotřebitel může v takovém případě od smlouvy odstoupit, případně setrvat na uplatněném nároku nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.9.2020 22:51, před 2 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.